[01.04.2020] Słowo nadziei

1 KWIETNIA

WZYWAM CIĘ do życia w nieustannej łączności ze Mną. Podstawowe ćwiczenie obejmuje naukę wznoszenia się ponad to, co cię spotyka — nawet w chaosie codziennych spraw. Pragniesz wieść prostsze życie, aby nasze porozumienie było nieprzerwane. Ale Ja wzywam cię do tego, abyś porzucił fantazję o uporządkowanym świecie. Przyjmij go takim, jaki jest, i szukaj Mnie pośród wszystkiego, co cię spotyka.

Rozmawiaj ze Mną o tym, czego doświadczasz w ciągu dnia, także o uczuciach. Pamiętaj, że twoim podstawowym celem nie jest kontrolowanie i naprawianie wszystkiego wokół; twoim podstawowym celem jest łączność ze Mną. Udany dzień to taki, w którym pozostawałeś ze Mną w kontakcie, nawet jeśli nie zdążyłeś wykonać wszystkich swoich zadań. Nie pozwól, aby lista spraw do załatwienia (spisana czy pamięciowa) stała się bożkiem kierującym twoim życiem. Lepiej poproś Mojego Ducha, aby cię prowadził krok po kroku. Dzięki Niemu będziesz blisko Mnie.

I TES 5,17

Nieustannie się módlcie!

PRZ 3,6

myśl o Nim na każdej drodze, a On twe ścieżki wyrówna.

[źródło]