[31.03.2020] Słowo nadziei

31 MARCA

SKOSZTUJ I ZOBACZ, JAK JESTEM DOBRY. Im lepiej Mnie znasz, tym lepiej znasz też Moją dobroć. Jam jest Żyjący, który cię, widzi i chce uczestniczyć w twoim życiu. Udzielam ci lekcji, abyś potrafił odnaleźć Mnie w każdej chwili i stawał się kanałem, przez który płynie Moja kochająca Obecność. Bywa, że Moje błogosławieństwa spływają na ciebie w tajemniczy sposób: poprzez ból i kłopoty. W takich chwilach możesz znać Moją dobroć tylko dzięki swemu do Mnie zaufaniu. Rozum cię zawiedzie, ale ufność nie pozwoli ci się ode Mnie odsunąć.

Podziękuj Mi za dar Mojego Pokoju – dar tak ogromny, że nie jesteś w stanie ogarnąć go umysłem. Gdy po zmartwychwstaniu ukazałem się swoim uczniom, najpierw przekazałem im znak Pokoju. Wiedziałem, że chcą ukoić lęki i oczyścić umysł – tego było im trzeba najbardziej. Tobie też chcę przekazać znak Pokoju, znam bowiem twoje niespokojne myśli. Słuchaj Mnie! Ucisz inne głosy, aby słyszeć Mnie wyraźnie. Stworzyłem cię, abyś trwał w Pokoju przez cały dzień, codziennie. Zbliż się do Mnie; przyjmij Mój Pokój.

Ps 34,9

Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan, szczęśliwy człowiek, który się do Niego ucieka

Rdz 16,13-14

I nazwała Pana, który mówił do niej: Tyś Bóg, który mnie widzi, bo mówiła: Wszak oglądałam tutaj tego, który mnie widzi! Dlatego nazwano tę studnię Studnią Żyjącego, który mnie widzi. Jest ona między Kadesz a Bered. (Biblia Warszawska)

J 20,19

Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!»

Koł 3,15

A sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też zostaliście wezwani w jednym Ciele. I bądźcie wdzięczni!

[źródło]