[03.04.2020] Słowo nadziei

3 KWIETNIA

WE MNIE MASZ WSZYSTKO. We Mnie osiągasz pełnię. Możesz doświadczać Mnie jeszcze intensywniej dzięki temu, że oczyszczam twoje serce ze śmieci i zanieczyszczeń. Gdy pragniesz Mnie mocniej z każdym dniem, inne pragnienia stopniowo tracą na sile. Pragnąc Mnie, wybierasz najlepsze możliwe życie, bo jestem nieskończony i zawsze na wyciągnięcie ręki. Nie ma takiej potrzeby, której nie mógłbym zaspokoić. W końcu stworzyłem ciebie i wszystko, co istnieje. Świat w dalszym ciągu jest na każde Moje skinienie, choć często tego nie widać. Nie daj się zwieść pozorom. To, co widzialne, przemija, to zaś, co niewidzialne, trwa wiecznie.

Ef 3,20

Temu zaś, który mocą działającą w nas może uczynić nieskończenie więcej, niż prosimy czy rozumiemy, Jemu chwała…

2 Kor 4,18

…dla nas, którzy się wpatrujemy nie w to, co widzialne, lecz w to, co niewidzialne. To bowiem, co widzialne, przemija, to zaś, co niewidzialne, trwa wiecznie.

[źródło]