Duszpasterstwo w czasie pandemii – DOM

„Trwajcie we mnie, a Ja będę trwał w was” – powiedział Pan Jezus do swoich uczniów podczas Ostatniej Wieczerzy (J 15, 4) . To trwanie w Chrystusie realizujemy, za przykładem pierwszych chrześcijan (Dz 2, 42), poprzez sakramenty, modlitwę, Słowo Boże oraz wspólnotę Kościoła. Uwzględniając trudności w korzystaniu z Eucharystii, do budowania jedności z Jezusem i bliźnimi, trzeba wykorzystać inne kanały Bożej łaski. W tym trudnym dla wszystkich czasie ważne jest, abyśmy nie zaniedbali naszego ducha, naszego serca, bo w tej przestrzeni możemy znaleźć moc do zwyciężania zła.

  • Transmisje

Podjęliśmy staranie o umożliwienie uczestniczenia w naszych nabożeństwach poprzez transmisje internetowe. Daje to możliwość uczestniczenia w mszach św. osobom, które zamówiły intencje, a przede wszystkim podtrzymuje naszą jedność z Wami. Transmitujemy msze św. codziennie o  12.00 i 18.00, a w niedziele o 10.00 i 16.00. Ponadto są transmisje Drogi Krzyżowej w piątki o 16.30 i Gorzkich Żalów w niedziele o 17.00. Zapraszamy serdecznie do budowania naszej wspólnoty modlitwy tą drogą.

  • Słowo Boże

Usilnie zachęcamy do lektury Pisma św. „…Żywe, bowiem jest Słowo Boże…”, żywe, bo jest nośnikiem Bożego działania. Na stronie internetowej zamieszczamy materiały, które z lektury Pisma św. pomogą Wam uczynić przestrzeń spotkania z Bogiem.

  • Słowo nadziei

Spisane przez Sarah Young słowa Jezusa można porównać do dzienniczka Siostry Faustyny. Niosą ze sobą pokój i nadzieję, pomagają wyzwolić się z chaosu świata. Krótkie przesłania Jezusa opatrzone odpowiednimi cytatami z Pisma św. przygotowane na każdy dzień zapewne ubogacą naszą modlitwę.

  • Codzienny różaniec

Codziennie od 14 marca 2020 r. w naszej kaplicy, o godz. 20.30 odmawiamy, w naszej zakonnej wspólnocie, modlitwę różańcową o oddalenie pandemii korona wirusa, pamiętając szczególnie o naszych parafianach. Biskupi proszą, aby o tej samej porze modlić się na różańcu w swoich domach i duchowo łączyć się z kościołem parafialnym.

Módlmy się w intencji:

osób chorych

tych, którzy się nimi opiekują,

służb medycznych i sanitarnych,

naszej parafii

o pokój serca i łaskę nawrócenia.

  • Komunia duchowa

W sytuacji, kiedy nie można przyjąć Komunii św. sakramentalnej, prosimy o korzystanie, szczególnie podczas uczestniczenia we mszach transmitowanych, z Komunii duchowej. Informacje na temat tej praktyki można znaleźć tutaj: