Duszpasterstwo w czasie pandemii – KOŚCIÓŁ

Msza św. przebłagalna

Kiedy cały świat zmaga się z pandemią my również chcemy, jako wspólnota parafialna, wnieść swój wkład. Wiele osób naraża swoje zdrowie i życie; chcemy ich wspierać i tworzyć duchową tarczę poprzez modlitwę. W najbliższym tygodniu, codziennie, o godzinie 12.00 będzie odprawiana Msza Święta błagalna o ustanie pandemii oraz w intencji lekarzy, pielęgniarek i wszystkich zaangażowanych w służbę medyczno-sanitarną, jak również tych, którzy poprzez swoją codzienną pracę służą nam i społeczeństwu. Podczas tych Mszy św. będziemy prosić Matkę Bożą Wspomożycielkę Wiernych o opiekę nad naszą parafią i miastem, polecając Bogu, przez Jej wstawiennictwo, te wszystkie intencje. Msza św. wraz z nabożeństwem przebłagalnym będzie transmitowana codziennie na naszej stronie internetowej o g. 12.00. Serdecznie  zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Skrzynka intencji

Ze względu na to, że wiele osób jest pozbawionych możliwości dotarcia do kościoła i osobistego uczestniczenia w nabożeństwach oraz modlitwy przed Najświętszym Sakramentem, wychodzimy z inicjatywą „Skrzynki intencji modlitewnych”. Chcemy Wasze intencje przedkładać Jezusowi w Eucharystii sprawując Mszę św. Na naszej stronie internetowej jest zakładka, która umożliwia bezpośrednie przesłanie intencji.

Kalendarz – co dzisiaj – intencja modlitewna

 1. Serwis info
 • Porządek nabożeństw

W związku z wprowadzonymi ograniczeniami przez Ministra Zdrowia 24.03.2020 oraz zgodnie z dekretem Ks. biskupa Ordynariusza Kieleckiego Jana Piotrowskiego z dn. 23.03.2020. informujemy, że:

 • Wszyscy wierni znajdujący się na terytorium Diecezji Kieleckiej mogą skorzystać z udzielonej przez Biskupa kieleckiego dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i święta nakazane. Dyspensa jest ważna od dnia 13 marca br. aż do odwołania. Osoby korzystające z dyspensy zobowiązane są w sumieniu do uczestnictwa w niedzielnej Mszy św., w domu, za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu. Zachęcamy także do modlitwy osobistej oraz lektury i rozważania Pisma świętego, a także codziennej modlitwy różańcowej, w łączności z biskupami i duszpasterzami o godz. 20:30.
 • Zasady uczestniczenia
  • Prosimy o zastosowanie się do przepisów państwowych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca br. w okresie od 25.03.2020 do 11.04.2020 r. w kościele może przebywać jednocześnie tylko 5 osób. Pierwszeństwo w uczestniczeniu mają osoby, które zamawiały intencję mszalną. Istnieje możliwość przesunięcia terminu zamówionej intencji. W tej sprawie prosimy o telefoniczny kontakt: 722012886.
 • Sakramenty i posługa chorych
  • Sakrament pojednania sprawujemy podczas każdej Mszy św. Ponadto uwzględniając potrzebę spowiedzi przed Świętami Wielkanocnymi będziemy pełnić dyżur w Wielkim Tygodniu (zachowując wymogi bezpieczeństwa) od godziny 9.00-11.00 oraz 15.00-17.00.
  • Pogrzeb uzgadniamy w kancelarii, po uprzednim kontakcie telefonicznym: 722012886. Przypominamy, że ze względu na obowiązujące przepisy również w pogrzebach może wziąć udział tylko 5 osób.
  • Odwiedziny chorych zawieszamy aż do odwołania stanu epidemii. W nagłych przypadkach zagrożenia życia prosimy o kontakt: 722012886
  • Sakrament chrztu i spotkania dla rodziców i chrzestnych do uzgodnienia w kancelarii: tel. 722012886.
  • Sakrament małżeństwa – spotkania dla narzeczonych po uzgodnieniu w kancelarii: tel. 722012886.
 • Adoracja Najświętszego Sakramentu:

W kaplicy Jezusa Miłosiernego codziennie od 8.30 do 17.50,  z zachowaniem maksymalnej ilości 5 osób w kaplicy.

 • Triduum

Triduum Paschalne będziemy przeżywać we własnych domach, uczestnicząc w tych najważniejszych dla chrześcijan celebracjach, poprzez środki masowego przekazu, zapraszamy do budowania naszej wspólnoty korzystając z transmisji z naszego kościoła.

– Wielki Czwartek godz. 18.00 Msza Święta Wieczerzy Pańskiej

– Wielki Piątek godz. 17.15 Droga Krzyżowa; godz. 18.00 Liturgia Męki Pańskiej

– Wigilia Paschalna godz. 20.00