[08.04.2020] Słowo nadziei

8 KWIETNIA

JESTEM Z TOBĄ I DLA CIEBIE jako twój nieodłączny Towarzysz i Żywiciel. Pytanie tylko, czy ty jesteś ze Mną i dla Mnie. Ja nigdy cię nie opuszczam, ale ty możesz Mnie „opuścić”, ignorując Mnie. Oddalasz się ode Mnie, gdy myślisz lub zachowujesz się tak, jakby Mnie przy tobie nie było. Wiesz już, gdzie tkwi problem, gdy odczuwasz dystans w naszej relacji. Moja Miłość do ciebie jest niezmienna: .jestem ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. To ty zmieniasz się jak piaskowe wydmy, pozwalając, aby życie rzucało cię raz tu, raz tam.

Gdy czujesz, że się ode Mnie oddalasz, wymów szeptem Moje Imię. Ta prosta czynność, dokonana z dziecięcą ufnością, otwiera twoje serce na Moją Obecność. Mów do Mnie czule i przygotuj się na przyjęcie Mojej Miłości, która płynie i będzie wiecznie płynąć z krzyża. Raduję się, gdy otwierasz się na Moją kochającą Obecność.

Rdz 28,15

Ja jestem z tobą i będę cię strzegł, gdziekolwiek się udasz; a potem sprowadzę cię do tego kraju. Bo nie opuszczę cię, dopóki nie spełnię tego, co ci obiecuję»

Rz 8,31

Cóż więc na to powiemy? Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam?

Hbr 13,8

Jezus Chrystus jest ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki (Biblia Poznańska)

[źródło]