[09.04.2020] Słowo nadziei

9 KWIETNIA

JESTEŚ MÓJ NA WIEKI; nic nie zdoła cię, odłączę od Mojej Miłości. Ponieważ zainwestowałem w ciebie Swoje życie, bądź pewien, że się tobą zaopiekuję. Gdy twój umysł jest na jałowym biegu i myśli płyną swobodnie, często czujesz się niespokojny i samotny. Koncentrujesz się wówczas na rozwiązywaniu problemów. Aby wrzucić wyższy bieg, musisz po prostu zwrócić się do Mnie, przynosząc Mi siebie i swoje problemy.

W Świetle Mojej Obecności uzmysławiasz sobie, że nigdy nie jesteś sam, i wiele twoich zmartwień natychmiast znika. Niektóre z nich mogą pozostać, ale staną się mniej ważne niż Ja i relacja, z której możesz czerpać do woli. W każdej chwili swojego życia stoisz przed wyborem: albo będziesz doświadczał Mojej Obecności, albo problemów.

Rz 8,38-39

I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani Moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym

Wj 33,14

[Pan] powiedział: «Jeśli Ja osobiście pójdę, czy to cię zadowoli?»

[źródło]