[10.04.2020] Słowo nadziei

10 KWIETNIA

UFAJ MI W KAŻDEJ NAJDROBNIEJSZEJ SPRAWIE. Nic w Moim królestwie nie jest przypadkowe. Z tymi, którzy Mnie miłują, współdziałam we wszystkim dla ich dobra. Zamiast analizować złożoność Mojego planu, spożytkuj energię na to, aby Mi dziękować i ufać bez względu na okoliczności. Gdy wędrujesz ze Mną, nic nie idzie na marne. Nawet twoje błędy i grzechy mogą. stać się czymś, co prowadzi do dobrego, za sprawą przemieniającej mocy Mojej łaski.

Gdy wciąż jeszcze otaczała cię ciemność, zacząłem opromieniać twoje splamione grzechem życie Światłem Mojej Obecności. W końcu wydobyłem cię z kałuży błota i wezwałem do przedziwnego swojego Światła. Oddałem za ciebie swoje Życie, więc możesz Mi ufać w każdej sprawie.

Jr 17,7

Błogosławiony mąż, który pokłada ufność w Panu, i Pan jest jego nadzieją

Rz 8,28

Wiemy też, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim8 dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według [Jego] zamiaru

Ps 40,3

Wydobył mnie z dołu zagłady i z kałuży błota, a stopy moje postawił na skale i umocnił moje kroki

l P 2,9

Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem [Bogu] na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali dzieła potęgi Tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła

[źródło]