[12.04.2020] Słowo nadziei

12 KWIETNIA

ZAUFANIE to wybór, którego dokonujesz w każdej chwili. Mój lud nie zawsze to rozumiał. Gdy dokonałem cudów na pustyni, Moje wybrane dzieci miały do Mnie wielkie zaufanie – ale tylko przez chwilę. Wkrótce znów zaczęły narzekać, wystawiając Moją cierpliwość na wielką próbę.

Czy z tobą nie jest podobnie? Ufasz Mi, gdy wszystko się dobrze układa i widzisz, że działam dla twojego dobra. Ten rodzaj ufności płynie swobodnie i nie wymaga żadnego wysiłku. Gdy zaś coś pójdzie nie po twojej myśli, zaufanie zwalnia bieg i zamiera. Stajesz wtedy przed wyborem; albo świadomie obdarzysz Mnie zaufaniem, albo podniesiesz bunt, oburzając się na to, jak z tobą postępuję. Ten wybór jest niczym rozwidlenie dróg. Zostań ze Mną na ścieżce Życia i ciesz się Moją Obecnością. Wybierz ufność bez względu na okoliczności.

Wj I5,22,-25

Mojżesz polecił Izraelitom wyruszyć od Morza Czerwonego, i szli w kierunku pustyni Szur. Szli trzy dni przez pustynię, a nie znaleźli wody. I przybyli potem do miejscowości Mara, i nie mogli pić wód, gdyż były gorzkie; przeto nadano temu miejscu nazwę Mara. Szemrał lud przeciw Mojżeszowi i mówił: «Cóż będziemy pili?» Mojżesz wołał do Pana, a Pan wskazał mu drewno. Wrzucił on je do wody, i stały się wody słodkie

Ps 31,15

Ja zaś pokładam ufność w Tobie, Panie, mówię: «Ty jesteś moim Bogiem»

[źródło]