[16.04.2020] Słowo nadziei

16 KWIETNIA

WZYWAM CIĘ DO życia pełnego wdzięczności. Chcę, aby każda chwila twojej wędrówki była przesycona dziękczynieniem. Podstawą twojej wdzięczności jest Moja zwierzchnia władza. Jestem Stworzycielem i Zarządcą wszechświata. Niebo i ziemia są pełne Mojej chwalebnej Obecności.

Gdy pozwalasz sobie na krytykę lub narzekanie, zachowujesz się tak, jakbyś myślał, że sam potrafiłbyś zarządzać światem lepiej niż Ja. Patrzysz na wszystko ze swojej ograniczonej ludzkiej perspektywy i dlatego może ci się wydawać, że podejmuję niewłaściwe decyzje jako Zarządca. Gdybym odsłonił kurtynę i pozwolił ci zajrzeć do królestwa niebieskiego, zrozumiałbyś o wiele więcej. Jednak stworzyłem cię tak, abyś postępował według wiary, a nie dzięki widzeniu. Z czułością chronię cię przed poznaniem przyszłości i wejrzeniem do świata duchów. Uznaj Moją zwierzchność, dziękując Mi w każdym położeniu.

Iz 6,3

I wołał jeden do drugiego: «Święty, Święty, Święty3 jest Pan Zastępów. Cała ziemia pełna jest Jego chwały»

2 Kor 5,7

Albowiem według wiary, a nie dzięki widzeniu postępujemy

1Tes 5,18

W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was

[źródło]