[18.04.2020] Słowo nadziei

18 KWIETNIA

NIEUSTANNIE OFIAROWUJĘ CI SWÓJ POKÓJ. Płynie on szerokim strumieniem z tronu łaski. Podobnie jak Izraelici nie mogli poczynić zapasów manny, tak i ty nie możesz poczynić zapasów Pokoju. Konieczność codziennego zbierania manny nie pozwalała Izraelitom zapomnieć o tym, że są ode Mnie całkowicie zależni. Tobie również daję tylko tyle Pokoju, ile w danej chwili potrzebujesz. Czynię to, gdy przychodzisz do Mnie w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem. Gdybym ofiarował ci nieprzemijający Pokój, który w żaden sposób nie wiązałby się z Moją Obecnością, mógłbyś wpaść w pułapkę samowystarczalności. Oby tak się nigdy nie stało!

Stworzyłem cię tak, abyś potrzebował Mnie w każdej chwili. W miarę jak jesteś coraz bardziej świadom tego, jak bardzo Mnie potrzebujesz, rośnie też twoje przekonanie o całkowitej wystarczalności Moich dóbr. Mogę zaspokoić każdą twoją potrzebę, ani odrobinę nie uszczuplając przy tym swoich zapasów. Przybliż się, z ufnością do tronu łaski, przyjmując Mój Pokój z wdzięcznym sercem.

Wj 16,14-20

Gdy się warstwa rosy uniosła ku górze, wówczas na pustyni leżało coś drobnego, ziarnistego, niby szron na ziemi. Na widok tego Izraelici pytali się wzajemnie: «Co to jest?» – gdyż nie wiedzieli, co to było. Wtedy powiedział do nich Mojżesz: «To jest chleb, który daje wam Pan na pokarm. To zaś nakazał wam Pan: Każdy z was zbierze dla siebie według swej potrzeby, omer na głowę. Każdy z was przyniesie według liczby osób, które należą do jego namiotu». Izraelici uczynili tak i zebrali jedni dużo, drudzy mało. Gdy mierzyli swój zbiór omerem, to ten, który zebrał wiele, nie miał nic zbywającego, kto zaś za mało zebrał, nie miał żadnego braku – każdy zebrał według swych potrzeb. Następnie Mojżesz powiedział do nich: «Niechaj nikt nie pozostawia nic z tego do następnego rana». Niektórzy nie posłuchali Mojżesza i pozostawili trochę na następne rano. Jednak tworzyły się robaki i nastąpiło gnicie. I rozgniewał się na nich Mojżesz

Flp 4,6-7.19

O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem! A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie

Hbr 4,16

Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę dla [uzyskania] pomocy w stosownej chwili

[źródło]