[21.04.2020] Słowo nadziei

21 KWIETNIA

POZWÓL MI PRZEJĄĆ KONTROLĘ NAD TWOIM UMYSŁEM. Umysł to najbardziej niespokojna, niezdyscyplinowana część istoty ludzkiej. Już dawno nauczyłeś się panować nad swoim językiem, ale twoje myśli wciąż stawiają opór twojej woli i skłaniają się przeciwko Mnie. Ponieważ człowiek stanowi ukoronowanie dzieła stworzenia, ludzki umysł jest cudownie skomplikowany. Zaryzykowałem wszystko, dając ci swobodę samodzielnego myślenia. To Boski przywilej, który już zawsze będzie odróżniał cię od zwierząt i maszyn. Uczyniłem cię. na Mój obraz, niebezpiecznie bliskim bóstwu.

Choć odkupiłem cię własną krwią, twój umysł pozostaje ostatnim bastionem rebelii. Otwórz się na Moją promienną Obecność, niech Moje Światło przeniknie twoje myśli. Gdy Mój Duch panuje nad twoim umysłem, napełniasz się Życiem i Pokojem.

Rdz 1,26-27

A wreszcie rzekł Bóg: «Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi!». Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę

Rz 8,6

Dążność bowiem ciała prowadzi do śmierci, dążność zaś Ducha – do życia i pokoju

[źródło]