[22.04.2020] Słowo nadziei

22 KWIETNIA

SŁUCHAJ MNIE NIEUSTANNIE. Mam ci tak wiele do przekazania; tyle osób i spraw należy otoczyć modlitwą. Tłumiąc wszelkie rozproszenia przy pomocy Mojego Ducha, uczę cię coraz bardziej skupiać uwagę na Mnie.

Idź ze Mną w świętym zaufaniu i zamiast starać się dostosowywać wszystko do swoich planów, żywo reaguj na Moje inicjatywy. Umarłem, aby cię uwolnić, a to wiąże się z wolnością od kompulsywnego planowania. Gdy w twojej głowie wirują tysiące myśli, nie jesteś w stanie usłyszeć Mojego głosu. A umysł zaprzątnięty planami oddaje hołd bożkowi kontroli. Porzuć bałwochwalstwo i ponownie zwróć się ku Mnie. Słuchaj Mnie i żyj w obfitości!

J 8,36

Jeżeli więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni

Prz 19,21

Wiele zamierzeń jest w sercu człowieka, lecz wola Pana się ziści

J 10,27

Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną

[źródło]