Droga Światła

Droga światła

Święta Wielkanocne przypominają nam tajemnicę naszego Zbawienia, które dokonało się przez Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie Chrystusa. Aby wydarzenia te głębiej zapadły w nasze serca, celebracja tych tajemnic trwa niemal sto dni. Refleksja związana z Męką i Śmiercią Pana Jezusa towarzyszy nam przez czterdzieści dni Wielkiego Postu natomiast chwała Zmartwychwstania Pańskiego przenika kolejne pięćdziesiąt dni Okresu Wielkanocnego, aż do Zesłania Ducha św. W czasie Wielkiego Postu korzystamy z licznych nabożeństw pasyjnych takich jak Droga Krzyżowa, Gorzkie Żale, Koronka do Siedmiu Boleści Matki Bożej i innych. Brakuje, niestety celebracji, które pomogłyby nam w uwielbieniu Chrystusa Chwalebnie Zmartwychwstałego. Św. Jan Paweł II w Okresie Wielkanocnym zachęcał do udziału w nabożeństwie Drogi światła. Jest to nabożeństwo odprawiane na wzór Drogi Krzyżowej, posiada 14 stacji określonych, poprzez wydarzenia opisane w Piśmie św., które miały miejsce po Zmartwychwstaniu Chrystusa. W świetle tych wydarzeń możemy odkrywać prawdę o naszym życiu, która umacnia w nas nadzieję, pokój i radość. Nabożeństwo Drogi Światła cenione jest szczególnie w Rodzinie Salezjańskiej, której duchowość św. Jana Bosko bierze swoje źródło w Tajemnicy Paschalnej. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tym nabożeństwie, które odbędzie się w najbliższą niedzielę w naszym kościele parafialnym o godzinie 17.00. Będzie można wziąć w nim udział również za pośrednictwem transmisji internetowej.

Ponadto w każdą niedzielę okresu wielkanocnego nasi młodzi współbracia przygotowali w ramach Drogi Światła internetowe spotkania dla młodzieży, które będą transmitowane w niedziele o godz. 19.30.

Niech prawda wyrażona w wezwaniu „Chrystus zmartwychwstał! Alleluja!” stanie się źródłem radości dla każdego z nas, a może nam w tym skutecznie pomóc nabożeństwo Drogi Światła. Serdecznie zapraszamy!

Stacje Drogi Światła

Stacja I – Jezus powstaje z martwych

Stacja II – Apostołowie przybywają do pustego grobu

Stacja III – Zmartwychwstały Pan objawia się Marii Magdalenie

Stacja IV – Zmartwychwstały Pan ukazuje się uczniom na drodze do Emaus

Stacja V – Zmartwychwstały Pan objawia się uczniom przy łamaniu chleba

Stacja VI – Zmartwychwstały Pan ukazuje się apostołom

Stacja VII – Zmartwychwstały Pan przekazuje uczniom władzę odpuszczania grzechów

Stacja VIII – Zmartwychwstały Pan umacnia wiarę Tomasza

Stacja IX – Zmartwychwstały Pan spotyka uczniów nad Jeziorem Galilejskim

Stacja X – Zmartwychwstały Pan przekazuje władzę pasterską Piotrowi

Stacja XI – Zmartwychwstały Pan daje uczniom nakaz misyjny

Stacja XII – Zmartwychwstały Pan wstępuje do Ojca

Stacja XIII – Uczniowie z Maryją oczekują w wieczerniku na Zesłanie Ducha Świętego

Stacja XIV – Zmartwychwstały Pan posyła uczniom obiecanego Ducha