[26.04.2020] Słowo nadziei

26 KWIETNIA

NIECH PROBLEMY będą dla ciebie niczym drabina, z której możesz zobaczyć świat w szerszej perspektywie. Moje dzieci często przemierzają życie niby we śnie, dopóki nie wpadną na przeszkodę, która zagrodzi im drogę. Gdy napotkasz problem, którego nie da się rozwiązać natychmiast, twoja reakcja powiedzie cię albo w górę, albo w dół. Możesz rzucić się na przeszkodę z poczuciem urazy i krzywdy – wówczas wpadniesz w otchłań użalania się nad sobą. Ten sam problem może stać się drabiną, na którą się wdrapiesz, aby zobaczyć świat z Mojej perspektywy. Wtedy okaże się, że przeszkoda, która cię zatrzymała, to tylko nieznaczny chwilowy ucisk. Gdy już będziesz na górze, będziesz mógł w ogóle odwrócić od niej wzrok. Zwróć się ku Mnie i zobacz Światłość Mojej Obecności, która cię opromienia.

2 Kor 4,16-18*

Dlatego nie upadamy na duchu; bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak ten nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. Albowiem nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały, nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne; albowiem to, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne (Biblia Warszawska)

Ps 89,16

Szczęśliwy lud, co umie się radować: chodzi, o Panie, w świetle Twego oblicza

[źródło]