[29.04.2020] Słowo nadziei

29 KWIETNIA

UCZ SIĘ WDZIĘCZNOŚCI POD MOIM OKIEM. Najpierw uświadom sobie, że wszystko, co masz, i wszystko, czym jesteś, należy do Mnie. Każdy świt jest darem, którego wcale nie musiałem ci ofiarować. Ziemia pulsuje Moimi błogosławieństwami, dając żywe świadectwo Mojej Obecności. Gdy trochę zwolnisz, znajdziesz Mnie, gdziekolwiek będziesz.

Niektóre z Moich najdroższych dzieci leżą złożone chorobą, lub są zamknięte w więzieniach. Inne zaś z własnej woli uczą się dyscypliny bycia ze Mną sam na sam. Sekretem wdzięczności jest nauka patrzenia na wszystko z Mojej perspektywy. Mój świat jest twoją szkolną klasą. Moje Słowo jest lampą dla twoich stóp i światłem na twojej ścieżce.

 

Heb 12,28-29

Dlatego też otrzymując niewzruszone królestwo, trwajmy w łasce, a przez nią służmy Bogu ze czcią i bojaźnią! Bóg nasz bowiem jest ogniem pochłaniającym

Ps 119,105

Twoje słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce

[źródło]