Wigilia Ducha Świętego

Przed nami Zielone Świątki, wspomnienie dnia Pięćdziesiątnicy, w którym zapowiedź Jezusa dotycząca daru Pocieszyciela stała się faktem. Duch Święty jest źródłem życia, udziela nam tego, co jest konieczne, by stawać się nowym człowiekiem według Bożego planu. Jezus mówił, że dar Ducha Świętego otrzymują ci, którzy o Niego proszą Ojca. W najbliższą sobotę, w Wigilię Pięćdziesiątnicy, będziemy mieli okazję, aby radę Jezusa wcielić w życie. Zapraszamy na Wieczór Modlitwy, w czasie którego, jak mówi św. Paweł, chcemy napełniać się Duchem “przemawiając do siebie wzajemnie w psalmach i hymnach, i pieśniach pełnych ducha, śpiewając i wysławiając Pana w waszych sercach” Ef 5,19.
W programie o g. 20.00 – Droga Światła, 21.00 – Adoracja, 22.00 – Eucharystia
Serdecznie zapraszamy!