Dekret Ks. Bpa Jana Piotrowskiego odwołujący dyspensę

 

Kielce, dnia 29 maja 2020 r.

 

 

Nr OA – 69/20

 

DEKRET

 

W związku z tym, że władze państwowe zniosły limity osób mogących być zgromadzonych w świątyniach podczas sprawowania liturgii, mając na uwadze udzieloną przeze mnie dyspensę od zachowania I Przykazania Kościelnego dnia 13 marca 2020 r., a potem przedłużoną do odwołania w dniu 23 marca 2020 r., kierując się dobrem duchowy wiernych, niniejszym

Odwołuję z dniem 1 czerwca 2020 r. udzieloną przeze mnie dyspensę od obowiązku udziału we Mszy Świętej w niedzielę i święta nakazane.

Jednocześnie polecam, aby podać wiernym do wiadomości decyzję o odwołaniu dyspensy w niedzielę 31 maja 2020 r., zamieścić na tablicy ogłoszeń przy kościele oraz na stronach internetowych – diecezjalnej i parafialnych.

 

Wszystkim wiernym z serca błogosławię.

 

 

                                                                                                                                                           † Jan Piotrowski

                                                                                                                                                         BISKUP KIELECKI

    Ks. Adam Perz

KANCLERZ KURII