5 rocznica “Margaretek”

Apostolat modlitwy za kapłanów “Margaretka”

W tym roku mija 5 lat od kiedy w naszej Parafii rozpoczął działalność Apostolat modlitwy za kapłanów „Margaretka”. Cele Apostolatu to:

  • modlitwa za wybranego kapłana
  • troska o jedność kapłanów ze swoim biskupem i między sobą
  • współpraca między kapłanami i świeckimi
  • wspieranie powołań do kapłaństwa i życia zakonnego.

Grupa „Margaretek” naszej Parafii, złożona z kobiet i mężczyzn, liczy 87 osób i swoją modlitewną „opieką” obejmuje ponad 35 duchownych, a wśród nich naszego Pasterza – ks.bpa Jana Piotrowskiego, ks. abpa Mieczysława Mokrzyckiego, duszpasterzy naszej Parafii, kleryków oraz znaczną grupę misjonarzy.

Wyrażamy ogromną wdzięczność za systematyczną, codzienną modlitwę, która stanowi duchowe zaplecze posługi duszpasterskiej w naszej Parafii.