Intencje mszalne – październik 2020

Intencje mszalne:  Czwartek  –  1  października  2020 r.

Wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i doktora Kościoła

 

  700 ·       + Stanisławę i Czesława Żelaznych, Teodorę i Zenona Karczewskich oraz Marię Żelazny w 2 rocznicę śmierci
  800 ·       + Zygmunta Banasia – od siostry Adeli i barta Henryka z rodzinami
1800 ·       O liczne i godne powołania kapłańskie, zakonne i misyjne oraz w intencji ministrantów, scholii i ich rodzin

·       Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Wspomożenia Wiernych dla Karola z okazji urodzin

·       + Rafała Czechowicza – gr. 1

·       + Anielę i Adama Gadomskich oraz Elżbietę Zduniak

 

Intencje mszalne:  Piątek  –  2  października  2020 r.

Wspomnienie, św. Aniołów Stróżów

 

  700 ·       + Annę Teklak – od córki Iwony

·       + Zofię i Stefania Zacharz oraz zmarłych z rodziny Głowackich

  800 ·       W intencji Oliwiera Jas i jego rodziców Wiesławy i Roberta
1630 ·       O Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla Dawida Malec w 18 rocznicę urodzin oraz opiekę Matki Bożej Wspomożenia Wiernych dla całej rodziny
1800 ·       O Boże błogosławieństwo dla kapłanów naszej parafii oraz o nowe i święte powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego – od Wspólnoty Margaretka

·       O mądrość serca, opiekę Matki Bożej i Aniołów Stróżów dla Magnificencji Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego Stanisława Głuszka

·       + Rafała Czechowicza – gr. 2

 

Intencje mszalne:  Sobota  –  3  października  2020 r.

 

  700 ·       W intencji Stanisława Potrackiego z okazji urodzin, z prośbą o łaskę zdrowia, niezachwiana wiarę, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Najświętszej i Boże błogosławieństwo na dalsze lata życia

·       + Stanisława Bąka w 11 rocznicę śmierci

·       + Tadeusza, Eugeniusza i Stanisławę

  800 ·       Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny od Teresy
1800 ·       Dziękczynna z okazji 10 rocznicy ślubu Agnieszki i Łukasza Biber, z prośbą o błogosławieństwo Boże dla nich oraz dla Igorka i Hani

·       + Rafała Czechowicza – gr. 3

·       + Stanisława Rusinowskiego w 2 rocznicę śmierci

 

Intencje mszalne:  Niedziela  –  4  października  2020 r.

XXVII Niedziela Zwykła

 

  630 ·       + Janinę Pańczyk
  830 ·       Dziękczynna z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Wspomożenia Wiernych dla Bronisława Ślusarczyka w 90 rocznicę urodzin
1000 ·       + Leszka Grzelę w 22 rocznicę śmierci i Grażynę Grzela w 10 rocznicę śmierci
1130 ·       + Helenę i Stanisława Toporek oraz Dariusza i Dorotę

·       + Elżbietę Kołkiewicz w 1 rocznicę śmierci

1300 ·       O Boże błogosławieństwo dla dzieci przyjmujących chrzest, ich rodziców i chrzestnych
1600 ·       + Rafała Czechowicza – gr. 4
1800 ·       + Stanisławę, Józefa i Stanisława Kaputa

 

Intencje mszalne:  Poniedziałek  – 5 października  2020 r.

Wspomnienie, Św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy

 

  700 ·       + Janinę i Konstantego Cisowskich
  800 ·       + Rafała Czechowicza – gr. 5
1800 ·       Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej na dalsze lata dla Leokadii Kaczmarczyk w 90 rocznicę urodzin

·       O Boże błogosławieństwo i opiekę Maryi Niepokalanej i Świętej Faustyny dla Róży 5 oraz życie wieczne dla zmarłych

·       + Wojciecha, Anielę, Łucję, Tomasza i zmarłych z rodziny

 

Intencje mszalne:  Wtorek  –  6  października  2020 r.

 

  700 ·       Dziękczynna w 30 rocznicę ślubu, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Wspomożenia Wiernych dla Barbary i Józefa Mądzików
  800 ·       + Rafała Czechowicza – gr. 6

·       + Janinę w rocznicę śmierci i Wacława Brzyszkiewiczów

1800 ·       O zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Wspomożenia Wiernych dla Róży Rodziców Ministrantów i o życie wieczne dla + Zofii

·       O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Różańcowej dla Róży 4 B i o życie wieczne dla zmarłych z tej Róży

·       + Józefa, Stanisława, Irenę, Andrzeja, Annę, Józefa i Urszulę

 

Intencje mszalne:  Środa  –  7  października  2020 r.

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej

 

  700 ·       + Stanisława Cisowskiego i Czesława Kijankę
  800 ·       + Annę, Jana, Hildegardę i Alfreda z rodziny Fiołka
1800 ·       O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Wspomożenia Wiernych dla Róży 2 B i życie wieczne dla zmarłych z tej Róży

·       + Rafała Czechowicza – gr. 7

·       + Genowefę, Janinę, Tadeusza i Wojciecha

 

Intencje mszalne:  Czwartek  –  8  października  2020 r.

 

  700 ·       + Liliana Dąbrowska – od uczestników pogrzebu
  800 ·       + Zygmunta Banasia – od rodziny Maciejewskich
1800 ·       Dziękczynna w 62 rocznicę ślubu, z prośbą o dalszą opiekę Matki Bożej Wspomożenia Wiernych i błogosławieństwo Boże dla Barbary i Aleksandra oraz całej rodziny

·       + Rafała Czechowicza – gr. 8

·       + Franciszka Ryka w rocznicę śmierci

 

Intencje mszalne:  Piątek  –  9  października  2020 r.

Wspomnienie, bł. Wincentego Kadłubka, biskupa

 

  700 ·       + Wojciecha Dychałę z racji urodzin oraz Franciszka i Stanisławę Sadza
  800 ·       + Rafała Czechowicza – gr. 9
1800 ·       + Stanisława Swata w 5 rocznicę śmierci

·       + Marię Jarząbek oraz Józefę i Jana Moskal

·       + Tadeusza Gołuchowskiego w 12 rocznicę śmierci

 

Intencje mszalne:  Sobota  –  10  października  2020 r.

Wspomnienie, św. Brunona, prezbitera

 

  700 ·       + Adama, Rozalię, Jana, Cecylię, Marka i Mariana
  800 ·       + Józefa Czechowicza w 30 rocznicę śmierci – od córki
1800 ·       O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Różańcowej dla członkiń Róży 10 B i życie wieczne dla zmarłych

·       O zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Wspomożenia Wiernych i Św. Teresy dla Teresy

·       + Rafała Czechowicza – gr. 10

 

Intencje mszalne:  Niedziela  –  11  października  2020 r.

XXVIII Niedziela Zwykła

 

  630 ·       + Stanisława Handzel w 12 rocznicę śmierci
  830 ·       + Rafała Czechowicza – gr. 11
1000 ·       + Przemysława i Stanisława Świtoniów oraz Czesława Wrzoska
1130 ·       + Janinę, Józefa, Tadeusza, Małgorzatę i Józefa

·       + Edwarda i Jerzego Mazur oraz Władysława Lasę

1300 ·       + Jana Kozieła

·       + Franciszka, Walerię, ks. Władysława, Mariana, Stanisławę i Stanisława Saletrów

1600 ·       + Franciszkę Szymkiewicz
1800 ·       + Jana Połowniaka w 9 rocznicę śmierci

 

Intencje mszalne:  Poniedziałek  – 12 października  2020 r.

Wspomnienie, bł. Jana Beyzyma, prezbitera

 

  700 ·       O zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej Wspomożenia Wiernych dla córki Agnieszki i jej rodziny, z podziękowaniem za otrzymane łaski
  800 ·       + Karola Fiołkę

·       + Stefana i Krystynę Stępień – od sąsiadów z bloku Szczygla 1

1800 ·       + Rafała Czechowicza – gr. 12

·       + Bronisława Lelka w 40 rocznicę śmierci, Waldemara w 14 i Pawełka Lelek, Tomasza Cichonia w 5 rocznicę oraz Stanisława, Grażynę i zmarłych z rodziny Szczepanków

·       + Andrzeja Zapałę – od teściowej Lidii z rodziną

·       + Danutę Daszko w 6 rocznicę śmierci, Juliana Daszko i córkę Janinę Brzyszkiewicz

 

Intencje mszalne:  Wtorek  –  13  października  2020 r.

Wspomnienie, bł. Honorata Koźmińskiego, prezbitera

 

  700 ·       + Bożenę Dygas – od sąsiadów z bloku Helenówek 3

·

  800 ·       + Lilianę Dąbrowska – od sąsiadek Krystyny i Zofii
1800 ·       O Boże błogosławieństwo, opiekę Niepokalanej Królowej Różańca Świętego i obfitość łask dla Solenizanta ks. Proboszcza i Dyrektora Edwarda Lisowskiego

·       + Rafała Czechowicza – gr. 13

·       + Edwarda Buchcica

 

Intencje mszalne:  Środa  –  14  października  2020 r.

Wspomnienie św. Kaliksta I, papieża i męczennika

 

  700 ·       + Bożenę Kmiecik

·       O zdrowie i potrzebne łaski na czas leczenia dla ks. Tomasza

  800 ·       + Rafała Czechowicza – gr. 14

·       + Bożenę Dygas – od Barbary i Moniki Kalinowskiej

1800 ·       O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Różańcowej dla Rodziców modlących się w Różach Różańcowych za dzieci

·       O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej Wspomożenia Wiernych dla ks. Proboszcza Edwarda z racji imienin – dar od Terenowego Biura Radia Maryja

·       + Andrzeja Zapałę – od rodziny Buchciców i Kubickich

·       + Jadwigę Otwinowską – od Józefy Zając z rodziną

 

Intencje mszalne:  Czwartek  –  15  października  2020 r.

Wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i doktora Kościoła

 

  700 ·       + Elżbietę w rocznicę śmierci, Irminę, Bolesława, ks. Stanisława i zmarłych z rodziny Dybalskich i Rukaszów

·       + Stefana Stępnia w 1 miesiąc po śmierci

·       + Bożenę Dygas – od sąsiadów z bloku Helenówek 3

  800 ·       + Rafała Czechowicza – gr. 15
  900 ·       Międzynarodowy Dzień „Białej Laski”
1800 ·       O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Wspomożenia Wiernych dla Antosi w 1 rocznicę urodzin oraz o życie wieczne dla          + Mieczysława Majki

·       Dziękczynna za otrzymane łaski z okazji ślubu Lidii i Sławomira, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże

·       + Andrzeja Zapałę – od rodziny Borkowskich

·       + Helenę Zdanowską w 2 rocznicę śmierci – od Kazimierza z rodziną i rodziny Zdanowskich

 

Intencje mszalne:  Piątek  –  16  października  2020 r.

Wspomnienie, św. Jadwigi Śląskiej

 

  700 ·       + Tadeusza Pazia – od uczestników pogrzebu

·

  800 ·       + Lilianę Dąbrowską – od Marianny Utnik z rodziną
1800 ·       + Rafała Czechowicza – gr. 16

·       + Wojciecha, Zofię, Mariana Lewickich oraz Marię Totoń

·       + Andrzeja Zapałę – od Lucyny z rodziną i Kamili z rodziną

 

Intencje mszalne:  Sobota  –  17  października  2020 r.

Wspomnienie, św. Ignacego Antiocheńskiego,  biskupa i męczennika

 

  700 ·       + Rafała Czechowicza – gr. 17

·       + Mateusza Krzepeckiego w 6 miesięcy po śmierci – od mamy, Sylwka i siostry Pauliny z rodziną

·

  800 ·       Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej Wspomożenia Wiernych dla Danuty Synowiec w 79 rocznicę urodzin
1800 ·       + Waldemara Rylskiego – od rodziny Zalewiczów

·       + Remigiusza Kwietniewskiego

 

Intencje mszalne:  Niedziela  –  18  października  2020 r.

XXIX Niedziela Zwykła

 

  630 ·       + Mariannę w 7 rocznicę śmierci, Teofila, Józefę Nogackich
  830 ·       + Janinę Sternak w 10 rocznicę śmierci, Antoniego Sternak i Mariannę Sobura

·       + Irenę i Mieczysława Kmiecik oraz Bronisławę i Jana Sadowskich

1000 ·       O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Wspomożenia Wiernych dla Elżbiety w 80 rocznicę urodzin
1130 ·       W rocznicę ślubu Doroty i Cezarego Zapała o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Wspomożenia Wiernych na dalsze lata życia

·       + Władysława Dziedzica w 12 rocznicę śmierci i Mariannę Dziedzic

1300 ·       O Boże błogosławieństwo dla dzieci przyjmujących chrzest, ich rodziców i chrzestnych
1600 ·       + Rafała Czechowicza – gr. 18
1800 ·       + Agnieszkę Gołuch

 

Intencje mszalne:  Poniedziałek  – 19 października  2020 r.

Wspomnienie, bł. Jerzego Popiełuszki, prezbitera i męczennika

 

  700 ·
  800 ·       + Władysława w 15 rocznicę śmierci
1800 ·       + Tadeusza Lisa w 2 rocznicę śmierci oraz zmarłych z rodziny Gierczaków i Dunalów

·       + Rafała Czechowicza – gr. 19

·       + Mariannę Czechowicz w 35 rocznicę śmierci

 

Intencje mszalne:  Wtorek  –  20  października  2020 r.

Wspomnienie, św. Jana Kantego, prezbitera

 

  700 ·
  800 ·       + Rafała Czechowicza – gr. 20
1800 ·       O dary Ducha Świętego, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej dla młodzieży przyjmującej Sakrament Bierzmowania

·       O opiekę Matki Bożej Różańcowej i błogosławieństwo Boże dla członkiń Róży 9 B i  życie wieczne dla zmarłych

·       + Wacława w 2 rocznicę śmierci oraz zmarłych z rodziny Grabków i Michtów

 

Intencje mszalne:  Środa  –  21  października  2020 r.

 

  700 ·       + Tadeusza Pazia – od rodziny Tworków z Masłowa

·       + Tadeusza Pazia – od rodziny Iwanów ze Skorzeszyc i rodziny Kłaków z Napękowa

  800 ·       + Bożenę Dygas – od męża, syna, córki i wnuczki
1800 ·       + Rafała Czechowicza – gr. 21

·       + Andrzeja Zapałę – od rodziny Zubalów

·       + Krzysztofa Karczewskiego – od rodziny Czajów i Wójcików

 

Intencje mszalne:  Czwartek  –  22  października  2020 r.

Wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża

 

  700 ·       Do Ducha Świętego z prośbą o Jego dary dla Jakuba Potrackiego
  800 ·       + Tadeusza Pazia – od Swatów
1800 ·       + Rafała Czechowicza – gr. 22

·       + Andrzeja Zapałę – od rodziny Zapałów z Porzecza

·       + Kazimierza Kondrackiego w 3 rocznicę śmierci – od braci Stanisława i Aleksandra

 

Intencje mszalne:  Piątek  –  23  października  2020 r.

Wspomnienie, św. Jana Kapistrana, prezbitera

 

  700 ·       + Sławomira Reczyńskiego w 12 rocznicę śmierci
  800 ·       + Rafała Czechowicza – gr. 23
1800 ·       + Wacławę i Tadeusza Czaplickich

·       + Andrzeja Zapałę – od rodziny Drogoszów z Bodzentyna

·       Za zmarłych z rodziny Januchtów i Szymoniaków

 

 

Intencje mszalne:  Sobota  –  24  października  2020 r.

Wspomnienie, św. Antoniego Marii Clareta, biskupa

 

  700 ·       + Mariana Dwojewskiego

·       + Janinę Głowacką i Tadeusza Kwiatkowskiego

·       + Stanisława i Genowefę Jarząbek oraz Helenę, Józefa i Sławomira Machulskich

  800 ·       + Rafała Czechowicza – gr. 24
1800 ·       W intencji próśb i podziękowań do NMP Wspomożenia Wiernych

·       Dziękczynna Bogu i Matce Bożej Wspomożenia Wiernych za przeżyte 88 lat, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla Leokadii

 

Intencje mszalne:  Niedziela  –  25  października  2020 r.

XXX Niedziela Zwykła

 

  630 ·       + Rafała Czechowicza – gr. 25
  830 ·       Dziękczynna z prośba o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Wspomożenia wiernych dla Grzegorza Tarłowskiego w 50 rocznicę urodzin i dla Konrada w 19 rocznicę urodzin

·       + Irenę i Edwarda Sidowskich oraz zmarłych z rodziny Sidowskich i Guzych

1000 ·       + Wacława w 2 rocznicę śmierci, Mariannę, Bolesława i Bolesława Grabków
1130 ·       + Wacława Wilczyńskiego w 8 rocznicę śmierci oraz Irenę, Józefa, Marię i Mariannę
1300 ·       + Bogusławę Kamińską
1600 ·       + Stanisława Lipca i zmarłych z rodziny Lodzińskich i Lipców
1800 ·       Za zmarłych polecanych w rocznych wypominkach

 

Intencje mszalne:  Poniedziałek  – 26 października  2020 r.

 

  700 ·       Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Wspomożenia Wiernych dla Teresy i Tadeusza Miśkiewicz w 50 rocznicę ślubu
  800 ·       W intencji dusz w czyśćcu cierpiących
1800 ·       O obfite łaski Boże i opiekę Matki Bożej Wspomożenia Wiernych dla Tadeusza Wesołowskiego z okazji 65 rocznicy urodzin i imienin

·       + Rafała Czechowicza – gr. 26

·       + Aleksandrę Tot

·       + Władysławę Guzy – od wnuczki z rodziną

 

Intencje mszalne:  Wtorek  –  27  października  2020 r.

 

 

  700 ·
  800 ·       + Rafała Czechowicza – gr. 27

·       + Tadeusza Pazia – od Kamili i Marcina

1800 ·       + Antoninę Tofil i zmarłych z rodziny Tofilów

·       + Irenę i Janusza Misiał

·       + Zdzisława Kasperka w 40 rocznicę śmierci oraz Grzegorza i Janusza Kasperek

 

Intencje mszalne:  Środa  –  28  października  2020 r.

Święto, Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza

 

  700 ·       + Tadeusza Bieniek

·       + Tadeusza Handzel w dniu imienin

  800 ·       W intencji dusz w czyśćcu cierpiących
1800 ·       O zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Wspomożenia Wiernych dla Małgorzaty w 50 rocznicę urodzin i dla dzieci

·       + Tadeusza, Halinę, Daniela Jasińskich, Leokadię, Mariana Banach, Janinę, Ryszarda Polut oraz Zdzisława Staniec i Stanisławę

·       + Rafała Czechowicza – gr. 28

 

Intencje mszalne:  Czwartek  –  29  października  2020 r.

 

  700 ·
  800 ·       W intencji dusz w czyśćcu cierpiących
1800 ·       + Rafała Czechowicza – gr. 29

·       + Marię i Eugeniusza Cyga

·       + Stanisławę Zapała w 21 rocznice śmierci oraz Annę, Józefa i Stefana Czyż

·       + Stefana Stępnia – od sąsiadów z bloku Szczygla 1

 

Intencje mszalne:  Piątek  –  30  października  2020 r.

 

  700 ·
  800 ·       + Rafała Czechowicza – gr. 30
1800 ·       + Krystynę Bijata w 4 rocznicę śmierci

·       + Ryszarda i Sebastiana Nazwalskich oraz Bogusława, Kazimierę i Mirosława Królikowskich

·       + Zofię i Władysława Sroków

 

Intencje mszalne:  Sobota  –  31  października  2020 r.

 

  700 ·       + Tadeusza w 9 rocznicę śmierci, Elżbietę w 25 rocznicę, Zbigniewa i zmarłych z rodziny Kędziorów i Sucheniów

·       + Feliksę Starz w 4 rocznicę śmierci, Tadeusza i Czasława Starz, Mariannę, Domicelę i Józefa Salwa oraz Krzysztofa i Mieczysława Pazdur

  800 ·       + Krystynę Sarnat w 1 rocznicę śmierci
1800 ·       + Karola Cedro

·       + Pawła Siwka w 1 rocznicę śmierci