Roraty

Roraty to nazwa mszy świętej sprawowanej ku czci Matki Bożej w Adwencie, wczesnym rankiem. Dlaczego rano? – Aby wykorzystać w liturgii symbolikę światła. W świecie pogrążonym w mrokach grzechu pojawia się Światło – Jezus Chrystus, którego symbolem jest pierwszy promień wschodzącego słońca. Aby jeszcze bardziej wzmocnić tę symbolikę liturgia mszy roratniej rozpoczyna się w pogrążonym w półmroku kościele, który podczas śpiewanego hymnu “Chwała na wysokości Bogu” rozpromienia się światłem. Przynoszone do kościoła przez wiernych świece i lampiony są znakiem, że za przykładem Maryi, jak panny z ewangelicznej przypowieści czuwamy z zapalonymi lampami, aby nie przegapić momentu nadejścia Oblubieńca.

Ważne jest, abyśmy przeżywając Adwent nie pozostali tylko w wymiarze symbolu, ale podjęli rzeczywiste działania mające na celu odnowienie i pogłębienie naszej relacji z Jezusem Chrystusem. Dokonuje się to przede wszystkim poprzez spotkanie z Bożym Słowem, modlitwę, rozważanie, przeżywanie sakramentów oraz odkrywanie obecności Jezusa w naszych bliźnich.

W tym roku będziemy przeżywać Roraty pod hasłem “CUD NAD CUDAMI”, które zwraca naszą uwagę na Eucharystię jako uprzywilejowany moment spotkania z Jezusem. Za przykładem znanych i mniej znanych świętych będziemy pogłębiali nasz udział w liturgii mszy świętej.

Serdecznie zapraszamy do udziału nie tylko dzieci.