Życzenia Świąteczne

Kochani Parafianie,

Święta Bożego Narodzenia, poprzez żywe wigilijne tradycje, udział w Pasterce, modlitwę u Żłóbka, ożywiają w nas pamięć wydarzeń z Betlejem sprzed dwóch tysięcy lat. Obraz stajenki z Nowonarodzonym Jezusem zawiera w sobie niezgłębioną tajemnicę Bożej miłości – tajemnicę Wcielenia. Nieskończony Bóg staje się jednym z nas, aby człowiek już nie poszukiwał Go po omacku, na granicach możliwości poznawczych ludzkiego umysłu, ale rozpoznał Go w prostych i zrozumiałych dla siebie słowach i gestach miłości. Maryja i Józef, Symeon i Anna, Mędrcy i Pasterze potrafili w tych wydarzeniach zobaczyć coś więcej niż tylko fakt przyjścia na świat nowego dziecka. W rozpoznaniu tej sytuacji odwoływali się do wiary w Boże Słowo i to odkrycie oraz zrozumienie niewidzialnej dla oczu prawdy o Bożej miłości nie pozwalało im pozostawać takimi samymi ludźmi – „tym, którzy wierzą w imię Jego dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi” (por. J 1, 12). A to oznacza, że stajemy się nie tylko bliżsi Bogu, ale również sobie nawzajem: „ Żaden, kto wierzy w Niego, nie będzie zawstydzony. Nie ma już różnicy między Żydem a Grekiem. Jeden jest bowiem Pan wszystkich. On to rozdziela swe bogactwa wszystkim, którzy Go wzywają” (Rz 10, 11-12).

Święta Bożego Narodzenia są znaczone klimatem pokoju i szczególnej wrażliwości na drugiego człowieka, ale wielu ludzi już niestety nie pamięta, skąd pochodzi ta łącząca ludzi moc wigilijnego opłatka.

Rozświecone tysiącami świateł, strojne w tysiące kolorów świąteczne ozdoby, naprzykrzające się reklamy, przyciągają naszą uwagę do tego stopnia, że często nie potrafimy w tym „Świątecznym klimacie” zobaczyć Nowonarodzonego Jezusa.

Kochani Parafianie,  z serca dziękujemy  za wszelkie, otrzymane od Was, tak duchowe, jak i materialne dobro. Zapewniamy o stałej pamięci w modlitwie za żywych i powołanych już do wieczności, i życzymy Wam, by czas Bożego Narodzenia znaczony był klimatem wiary, byśmy oświeceni modlitwą u Żłóbka, poruszeni słowami kolęd, po dobrze przeżytym Adwencie, szeroko otwartym sercem przyjmowali Jezusa, Źródło Miłości, i Nadziei, Radości i Pokoju.

Salezjanie