Orędzie Ojca Świętego Franciszka

Ojciec święty Paweł VI, z inicjatywy wielkiego orędownika sprawiedliwości społecznej Raoul’a Follereau ustanowił dzień 1 stycznia jako Światowy Dzień Pokoju. Z tej okazji Sternicy Łodzi Piotrowej kierują do wszystkich ludzi dobrej woli swoje orędzie. W tym roku Papież Franciszek wzywa nas do urzeczywistniania w naszym życiu „kultury troskliwości”. Troska o siebie wpisana jest w ewangeliczną tożsamość uczniów Chrystusa, a jej ikoną jest Miłosierny Samarytanin, który w chwili potrzeby stał się bliźnim dla swojego brata. Wzajemna współodpowiedzialność za siebie wpisana jest w ludzką naturę, ponieważ człowiek jest obrazem Stwórcy nieustannie troszczącego się o swoje stworzenie.

Papież Franciszek w swoim orędziu zamieszcza drogowskazy wyznaczające kierunki działań, których owocem jest kultura troskliwości.

Zapraszamy do lektury: Orędzie Ojca Świętego Franciszka