Intencje mszalne – luty 2021

Intencje mszalne:  Poniedziałek  – 1  lutego  2021 r.

 

  700 ·       O dar Nieba dla zmarłych Salezjanów
  800 ·       O dar Nieba dla zmarłych Salezjanów
1800 ·       O dar Nieba dla zmarłych Salezjanów

 

Intencje mszalne:  Wtorek  –  2  lutego  2021 r.

Święto  Ofiarowania  Pańskiego

 

  700 ·       Do Opatrzności Bożej, przez wstawiennictwo wszystkich świętych o ochronę i obronę przed złem domu Bożeny Jaskuła, w czasie wyjścia do pracy i powrotu do domu, z prośbą aby Matka Boża byłą Królową tego domu

·       + Annę, Jana, Józefę Wilczkowskich oraz Helenę i Stanisława Trzebińskich

  800 ·       + Ks. prałata Stanisława Ferta – gr. 1
1630 ·       + Karolinę, Antoniego, Jadwigę i dusze cierpiące w czyśćcu
1800 ·       + Zofię Jamrozik – gr. 1

·       + Jadwigę, Wojciecha, Lucynę, Marię oraz zmarłych z rodziny Sobczyków i Głąbów

·       + Marię i Stefana Barańskich

 

Intencje mszalne:  Środa  –  3  lutego  2021 r.

Wspomnienie, św. Błażeja, biskupa i męczennika

 

  700 ·       O Jedność i zgodę w rodzinie Marcina i Iwony, błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej Wspomożenia Wiernych na dalsze życie

·       + Władysława Piwowarczyka – od uczestników pogrzebu

·       + Mariana Kowalskiego w 5 rocznicę śmierci, Antoninę Chmiel w 4 i Juliana Chmiel w 23 rocznicę śmierci

  800 ·       + Ks. prałata Stanisława Ferta – gr. 2

·       + Bogdana, Stefanię i Ignacego Skrzypczyk oraz Natalię i Stanisława Gawior

1800 ·       W 18 rocznicę urodzin Bartłomieja o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Wspomożenia Wiernych na dalsze lata życia – od rodziców

·        + Zofię Jamrozik – gr. 2

·       + Stanisława Nowaka w 19 rocznicę śmierci oraz Dawida, Mariannę, Józefa, Waldemara i Gustawa Muchackich

·       + Jerzego i Janinę Bogusz w 10 rocznicę śmierci

 

Intencje mszalne:  Czwartek  –  4  lutego  2021 r.

 

  700 ·       + Dominikę w 9 rocznicę śmierci i Damiana w 2 rocznicę śmierci

·       + Mieczysławę Bernatek

·       + Władysława Piwowarczyka – od Firmy Pogrzebowej „Kalia”

·       + Janinę Nowak w rocznicę śmierci i zmarłych z rodziny Chyb

  800 ·       + Ks. prałata Stanisława Ferta – gr. 3
1800 ·       O liczne i godne powołania kapłańskie, zakonne i misyjne oraz w intencji ministrantów, scholii i ich rodzin

·       + Zofię Jamrozik – gr. 3

·       + Jana Domagałę w 15 rocznicę śmierci

 

Intencje mszalne:  Piątek  –  5  lutego  2021 r.

Wspomnienie, św. Agaty, dziewicy i męczennicy

 

  700 ·       + Stanisława, Stanisławę, Helenę, Stanisława, Władysława, Feliksa i Stanisława
  800 ·       O zdrowie, błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych i potrzebne łaski dla Stanisława z okazji urodzin

·       + Ks. prałata Stanisława Ferta – gr. 4

1630 ·       + Mirosława Świtałę w 2 rocznicę śmierci
1800 ·       O błogosławieństwo Boże dla kapłanów naszej parafii oraz o nowe i święte powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego – od Apostolatu Margaretka

·       + Zofię Jamrozik – gr. 4

·       + Mariannę i Stanisława

 

Intencje mszalne:  Sobota  –  6  lutego  2021 r.

Wspomnienie świętych męczenników Pawła Miki i Towarzyszy

 

  700 ·       W intencji Jagody Wiertelorz z okazji urodzin, z prośbą o łaskę zdrowia, niezachwianą wiarę, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Najświętszej i Boże błogosławieństwo
  800 ·       + Zofię Jamrozik – gr. 5

·       + Ks. prałata Stanisława Ferta – gr. 5

·       + Mariannę Sobura w 6 rocznicę śmierci i Stefanię Słoń w 36 rocznicę śmierci

1800 ·       O dar Nieba dla + Krystyny Domagała w 13 rocznicę śmierci i dla Władysława

·       + Władysławę i Jana Wydrychowicz oraz zmarłych z rodziny Wydrychowiczów i Klimczaków

·       + Krzysztofa Szymkiewicza – od żony Barbary

 

Intencje mszalne:  Niedziela  –  7  lutego  2021 r.

V Niedziela Zwykła 

 

  630 ·       + Ks. prałata Stanisława Ferta – gr. 6
  830 ·       + Zofię Jamrozik – gr. 6

·       + Helenę, Mieczysława, Mariana, Katarzynę i Wincentego Grabków

1000 ·       W 40 rocznicę urodzin o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych dla Marcina Godek

·       + Tadeusza Sidło w 8 rocznicę śmierci

·       + Danutę Sidło w 8 rocznicę śmierci

1130 ·       + Zuzannę i Władysława Syzdół w 13 rocznicę śmierci
1300 ·       + Ks. Jana Pytlika SDB
1600 ·       + Jerzego  Żaka – od córki Anny z rodziną
1800 ·       + Pawła Siwka – od rodziców i rodzeństwa

 

Intencje mszalne:  Poniedziałek  – 8  lutego  2021 r.

Wspomnienie, św. Hieronima Emilianiego, zakonnika

 

  700 ·       + Zofię Jamrozik – gr. 7

·       + Władysława Piwowarczyka – od mieszkańców bloku Gliniana 9

·       + Waldemara – od brata Andrzeja

  800 ·       + Ks. prałata Stanisława Ferta – gr. 7
1800 ·       + Jerzego Olesia – od siostry Grażyny z rodziną

·       + Mariana Stępnia – od koleżanki Małgorzaty Kozy z mężem Wiesławem

·       + Krystynę Cedro – od rodziny Siwek

·       + Romana Czekaja – od córki i syna z rodzinami

 

Intencje mszalne:  Wtorek  –  9  lutego  2021 r.

 

  700 ·       Dziękczynno-błagalna w intencji Krzysztofa

·       O zdrowie dla Aleksandry i Haliny Stawińskich

·       + Helenę Wiatr – od uczestników pogrzebu

  800 ·       + Ks. prałata Stanisława Ferta – gr. 8
1800 ·       Dziękczynna za wszelkie otrzymane łaski w 80 rocznicę urodzin, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej Wspomożenia Wiernych dla Krystyny

·       O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych dla Sebastiana w 29 rocznicę urodzin

·       + Zofię Jamrozik – gr. 8

·       + Stanisławę, Andrzeja Janik, Józefę, Jana, Stanisława Majcherczyk, ich rodziców, Zofię, Renatę, Zbigniewa Grabowskich i zmarłych z rodziny Koboz

 

Intencje mszalne:  Środa  –  10  lutego  2021 r.

Wspomnienie, św. Scholastyki, dziewicy

 

  700 ·       O zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej Wspomożenia Wiernych dla Jadwigi Domaradzkiej

·       + Stefanię Siwek w 30 rocznicę śmierci i Stefana Siwek

·       + Jadwigę Jarosz – od brata Mariana z żoną i rodziną

  800 ·       + Ks. prałata Stanisława Ferta – gr. 9

·       + Cecylię Filuciak i jej rodziców

1800 ·       + Zofię Jamrozik – gr. 9

·       + Bogumiłę i Henryka Jamioł w 30 rocznicę śmierci oraz Rolanda Wiesława Sochanek

·       + Cecylię – od rodziny Kalinowskich

·       + Halinę Zamojską – od uczestników pogrzebu

 

Intencje mszalne:  Czwartek  –  11  lutego  2021 r.

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes

 

  700 ·       W intencji dusz w czyśćcu cierpiących

·       + Krzysztofa Rębosza – od Małgorzaty i Tadeusza Jaworskich z rodziną

  800 ·       Przez wstawiennictwo Matki Bożej Wspomożenia Wiernych o zdrowie i szczęśliwy przebieg operacji dla Haliny

·       + Ks. prałata Stanisława Ferta – gr. 10

1200 ·       W intencji chorych i cierpiących parafian
1800 ·       O zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Maryi i potrzebne łaski dla Grzegorza z okazji urodzin

·       + Zofię Jamrozik – gr. 10

·       + Sewerynę Gozdek w rocznicę śmierci i Kazimierza Gozdek

·       + Mariana Stępnia – od rodziny Nowków i Kwiecińskich

 

Intencje mszalne:  Piątek  –  12  lutego  2021 r.

 

  700 ·       + Waldemara Kosowskiego – od kolegów i koleżanek z Zarządu Spółek Związków Zawodowych MPK

·       + Stanisławę Samoń – od koleżanek z pracy ze Świętokrzyskiego Centrum Onkologii

  800 ·       + Ks. prałata Stanisława Ferta – gr. 11

·       + Jadwigę Jarosz – od rodziny Stępniów

1800 ·       + Zofię Jamrozik – gr. 11

·       O dar Nieba dla + Jana Sikorskiego w 19 rocznicę śmierci oraz dla Genowefy, Zbigniewa, Grażyny i Krzysztofa

·       + Józefa i zmarłych z rodziny  Szałankiewiczów

 

Intencje mszalne:  Sobota  –  13  lutego  2021 r.

 

  700 ·       W intencji Martyny Wiertelorz z okazji urodzin, z prośbą o zdrowie, niezachwianą wiarę, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Najświętszej i Boże błogosławieństwo

·       + Stanisławę Samoń – od córek

·       + Krzysztofa Rębosza – od uczestników pogrzebu

  800 ·       + Zofię Jamrozik – gr. 12

·       + Ks. prałata Stanisława Ferta – gr. 12

1800 ·       O zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Wspomożenia Wiernych dla Anny w 65 rocznicę urodzin

·       + Henryka w 30 rocznicę śmierci, Helenę i Józefa Piotrowskich oraz zmarłych z rodziny Piotrowskich

·       + Jadwigę Kosakiewicz w rocznicę śmierci, Janinę Kosakiewicz oraz Felicję i Tadeusza Stąpór

 

Intencje mszalne:  Niedziela  –  14  lutego  2021 r.

VI  Niedziela Zwykła 

 

  630 ·       + Stanisława, Tadeusza Handzel, Łukasza Godek, Mariannę, Ignacego i Stefanię Buchcic
  830 ·       Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, dary Ducha Świętego, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Wspomożenia Wiernych dla dzieci i wnuków
1000 ·       + Zofię Jamrozik – gr. 13

·       + Władysława Buraka w rocznicę śmierci oraz Annę i Romana Burak

1130 ·       Dziękczynna w 52 rocznicę ślubu, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej Wspomożenia Wiernych dla Janiny i Henryka Rutowicz

·       + Celinę, Andrzeja i Mariusza Boguckich

1300 ·       O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej Wspomożenia Wiernych dla Aleksandra w 4 rocznicę urodzin

·       + Genowefę Kamińską

1600 ·       + Ks. prałata Stanisława Ferta – gr. 13
1800 ·       + Mariana w 3 rocznicę śmierci

 

Intencje mszalne:  Poniedziałek  – 15  lutego  2021 r.

 

  700 ·       + Zofię Jamrozik – gr. 14

·       + Bogdana Salę – od Firmy „Krystyna” Chrzanów

  800 ·       + Ks. prałata Stanisława Ferta – gr. 14
1800 ·       + Kazimierza, Irenę w 21 rocznicę śmierci i Jerzego w 17 rocznicę śmierci

·       + Zofię Szyszka – od syna Mariana z rodziną

·       + Krystynę Walos – od Róży 9 B

·       + Romana Czekaja – od uczestników pogrzebu

 

Intencje mszalne:  Wtorek  –  16  lutego  2021 r.

 

  700 ·       + Alojzego Cuber

·       + Jana Kaletę – od sąsiadów

·       + Henrykę Lisowską – od synowej Barbary i Małgorzaty

  800 ·       + Ks. prałata Stanisława Ferta – gr. 15
1800 ·       + Zofię Jamrozik – gr. 15

·       + Juliannę, Andrzeja, Lucjana, Józefa, Andrzeja i Pawła

·       + Krzysztofa Szymkiewicza – od syna Kamila z żoną

 

Intencje mszalne:  Środa  –  17  lutego  2021 r.

Środa  Popielcowa

 

  700 ·       + Janusza Salwę w 1 rocznicę śmierci

·       + Krzysztofa, Irenę i zmarłych z rodziny Ręboszów, Ciosów i Kubików

  800 ·       + Ks. prałata Stanisława Ferta – gr. 16
  900 ·       Dziękczynna za otrzymane łaski w 25 rocznicę ślubu, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej Wspomożenia Wiernych dla Anety i Roberta
1630 ·       + Wojciecha w 2 rocznicę śmierci, zmarłych rodziców, teściów oraz z rodziny Borków i Mikołajczyków
1800 ·       + Zofię Jamrozik – gr. 16

·       + Zofię Szyszka – od rodziny Kalinowskich

·       + Krzysztofa Szymkiewicza – od kolegów z Wydziału Produkcji  LOIST – Bukowa

 

Intencje mszalne:  Czwartek  –  18  lutego  2021 r.

 

  700 ·       + Jadwigę Jarosz w miesiąc po pogrzebie – od wnucząt: Michała i Marty

·       + Grzegorza Frączyka

  800 ·       + Ks. prałata Stanisława Ferta – gr. 17

·       + Jadwigę Jarosz – od rodziny Langnerów

1800 ·       + Zofię Jamrozik – gr. 17

·       + Stanisława w 41 rocznicę śmierci i Józefę Kondrackich – od synów Aleksandra i Stanisława

·       + Jadwigę Binkowską – od sąsiadów Kondrackich

·       + Bartosza Rabieja

 

Intencje mszalne:  Piątek  –  19  lutego  2021 r.

 

  700 ·       + Henrykę Lisowską – od rodziny Telków

·       + Mariana Górskiego

·       + Krystynę Lipską – od uczestników pogrzebu

  800 ·       + Ks. prałata Stanisława Ferta – gr. 18
1800 ·       + Zofię Jamrozik – gr. 18

·       + Jana Skucińskiego – od Stowarzyszenia „Nadzieja”

·       + Krzysztofa Szymkiewiocza – od syna Przemysława z żoną i synkiem

·       + Irenę Mochol – od mamy i siostry Anny z mężem i rodziną

 

Intencje mszalne:  Sobota  –  20  lutego  2021 r.

 

  700 ·       + Jadwigę Jarosz – od uczestników pogrzebu

·       + Pawła Gawlińskiego

  800 ·       O zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Wspomożenia Wiernych dla Rafała z okazji urodzin

·       + Zofię Jamrozik – gr. 19

·       + Ks. prałata Stanisława Ferta – gr. 19

1800 ·       + Angelikę Perz w 2 rocznicę śmierci

·       W intencji zmarłych z rodziny Kotowskich, Koprowskich i Kuchcińskich

·       + Stanisławę Samoń – od uczestników pogrzebu

 

Intencje mszalne:  Niedziela  –  21  lutego  2021 r.

I  Niedziela  Wielkiego  Postu

 

  630 ·       + Łukasza Godek – z okazji urodzin
  830 ·       + Annę Teklak
1000 ·       + Bronisławę i Stanisława Leszczyńskich, Mariannę, Stefana i Ryszarda Kudelskich oraz Sabinę i Mieczysława Cieślów

·       + Bolesława w 12 rocznicę śmierci, Franciszkę, Janinę, Martę, Józefa zmarłych z rodziny Werensów

1130 ·       + Zofię Jamrozik – gr. 20
1300 ·       O Boże błogosławieństwo dla dzieci przyjmujących chrzest, ich rodziców i chrzestnych
1600 ·       + Ks. prałata Stanisława Ferta – gr. 20
1800 ·       W 40 rocznicę urodzin Moniki o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Wspomożenia Wiernych oraz dla Klaudii

·       O radość wieczną dla + Ireny, Zenona, Władysławy i Piotra Barusińskich

 

Intencje mszalne:  Poniedziałek  – 22  lutego  2021 r.

Święto Katedry Świętego Piotra Apostoła

 

  700 ·       Do ducha Świętego o Jego Dary dla Jakuba Potrackiego

·       + Zofię Jamrozik – gr. 21

·       + Alojzego Cuber

  800 ·       + Ks. prałata Stanisława Ferta – gr. 21
1800 ·       + Martę, Feliksa i Mariana Tarków

·       + Bogdana Salę od rodziny Błońskich

·       + Krzysztofa Szymkiewicza – od siostry Lilii z mężem

·       + Romana Czekaja – od Władysławy Gumulskiej

 

Intencje mszalne:  Wtorek  –  23  lutego  2021 r.

Wspomnienie, św. Polikarpa, biskupa i męczennika

 

  700 ·       + Jana Kaletę – od uczestników pogrzebu

·       + Henrykę Lisowską – od sąsiadów z ulicy Kruczej

  800 ·       + Ks. prałata Stanisława Ferta – gr. 22
1800 ·       + Zofię Jamrozik – gr. 22

·       + Bogdana Salę – od rodziny Wosiów

·       + Halinę Tokarską

·       + Stanisławę i Jana Domańskich – od synów

 

Intencje mszalne:  Środa  –  24  lutego  2021 r.

 

  700 ·       + Alojzego Cuber

·       + Alicję Mikołajczyk – od uczestników pogrzebu

  800 ·       + Ks. prałata Stanisława Ferta – gr. 23
1800 ·       W intencji próśb i podziękowań do NMP Wspomożenia Wiernych

·       + Zofię Jamrozik – gr. 23

·       + Krzysztofa Szymkiewicza – od rodziny Barwinków z ciocią Danusią

·       + Władysława Piwowarczyka – od córki i syna z rodzinami

 

Intencje mszalne:  Czwartek  –  25  lutego  2021 r.

 

  700 ·       O zdrowie, błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego dla Elizy Gos i dla Marcina Konofalskiego
  800 ·       + Ks. prałata Stanisława Ferta – gr. 24
1800 ·       O zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Wspomożenia Wiernych dla wnuków Olafa i Antoniego w dniu urodzin i dla ich rodziców

·       + Zofię Jamrozik – gr. 24

·       + Mariana, Rafała, Jana, Bogdana, Henryka i Stanisława

·       + Genowefę Kamińską – od uczestników pogrzebu

 

Intencje mszalne:  Piątek  –  26  lutego  2021 r.

 

  700 ·       O zdrowie i Boże błogosławieństwo w dalszym życiu dla Anny Klement w 80 rocznicę urodzin oraz dla dzieci i rodziny

·       O zdrowie, Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla Bartosza Dudka i Bartosza Sajana

  800 ·       + Mirosława Świtałę – z okazji imienin

·       + Ks. prałata Stanisława Ferta – gr. 25

·       + Halinę, Tadeusza i Daniela Jasińskich, Leokadię, Mariana Banach, Janinę, Ryszarda Polut oraz Stanisławę i Zdzisława Staniec

1800 ·       + Zofię Jamrozik – gr. 25

·       + Władysława Banaka w 5 rocznicę śmierci i Władysława Miszczaka w 4 rocznicę śmierci

·       + Jana w 20 rocznicę śmierci, Marię, Michała i Mieczysława Kowalczyków, Julię, Wincentego i Irenę Stawskich oraz zmarłych z rodziny Domagałów i Wachów

 

Intencje mszalne:  Sobota  –  27  lutego  2021 r.

 

  700 ·       Dziękczynna z prośbą o zdrowie i opiekę Matki Bożej Wspomożenia Wiernych dla Antoniego

·       + Henrykę Lisowską – od uczestników pogrzebu

  800 ·       + Zofię Jamrozik – gr. 26

·       + Ks. prałata Stanisława Ferta – gr. 26

1800 ·       + Barbarę Gładysińską w rocznicę śmierci, Kazimierza, Katarzynę i Franciszka

·       + Leszka Nawarę w 15 rocznicę śmierci oraz Czesławę i Grzegorza

·       + Dariusza Błońskiego w 5 rocznicę śmierci

 

Intencje mszalne:  Niedziela  –  28  lutego  2021 r.

II  Niedziela Wielkiego Postu

 

  630 ·       + Ks. prałata Stanisława Ferta – gr. 27

·       + Magdalenę Szyndler-Smołowik w 2 rocznicę śmierci i Otylię Szyndler

  830 ·       + Bożenę Kmiecik w 24 rocznicę śmierci

·       + Weronikę Maj w rocznicę śmierci i Zygmunta Maj

1000 ·       O zdrowie, potrzebne łaski, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Wspomożenia Wiernych i dar potomstwa dla Michała w 20 rocznicę urodzin
1130 ·       + Kazimierza Pąpkę w 10 rocznicę śmierci, Irenę, Piotra, Jana, Mariannę, Stanisława i Krystynę
1300 ·       + Zofię Jamrozik – gr. 27
1600 ·       O zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Wspomożenia Wiernych dla Janka w 1 rocznicę urodzin
1800 ·       W intencji zmarłych polecanych w rocznych wypominkach