Intencje mszalne – kwiecień 2021

Intencje mszalne:  Czwartek  –  1  kwietnia  2021 r.

Wielki Czwartek

 

1800 ·        O liczne i godne powołania kapłańskie, zakonne i misyjne oraz w intencji ministrantów, scholii i ich rodzin

·       O Boże błogosławieństwo dla kapłanów naszej parafii i o nowe i święte powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego

·       + Franciszka Kunderę w 5 rocznicę śmierci oraz zmarłych z rodziny Kunderów i Tutajów

·       + Jana, Janinę Kajda, Mariana i Alfredę Smutek oraz zmarłych z rodziny Kajda, Mrozińskich, Smutek i Grząba

·       + Jana Oszczepalskiego

·       + Krzysztofa Szymkiewicza

·       + Genowefę Kamińska – od rodziny Snochów i Kondrackich

·       + Brygidę Lasak

 

Intencje mszalne:  Sobota  –  3  kwietnia  2021 r.

Wielka  Sobota

 

2000 ·       O Boże błogosławieństwo dla parafian i uczęszczających do naszego kościoła

·       O zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Wspomożenia Wiernych dla Ani w 22 rocznicę urodzin i Marysi w 24 rocznicę urodzin

·       + Przemysława i Stanisława Świtoń oraz Czesława Wrzoska

·       + Mieczysławę Bernatek

·       + Krzysztofa Rębosza – od Leszka Lewickiego z Myślenic

·       + Mirosławę Trojanowską – od rodziny

·       + Wojciecha Lesiaka – od żony, córki i syna

·       + Brygidę Lasak

 

Intencje mszalne:  Niedziela  –  4  kwietnia  2021 r.

Uroczystość  Zmartwychwstania  Pańskiego

 

  630 ·       + Stanisława, Tadeusza Handzel, Łukasza Godek, Mariannę, Ignacego, Zofię i Michała Buchcic

·       + Janinę i Stanisława Pańczyk i o zdrowie dla Marii Pańczyk

  830 ·       + Irenę, Józefa, Mariannę, Mieczysława, Wacława, Kazimierza i zmarłych z rodziny

·       + Annę Teklak

1000 ·       O zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Wspomożenia Wiernych dla Moniki w 45 rocznicę urodzin

·       + Janinę i Stanisława Lamparskich

1130 ·       + Eugeniusza Gołucha w 7 rocznicę śmierci
1300 ·       O Boże błogosławieństwo dla dzieci przyjmujących chrzest, ich rodziców i chrzestnych
1600 ·       O radość wieczną dla + Zenona, Ireny i Stanisława Barusińskich
1800 ·       + Pawła Siwka – od rodziców i rodzeństwa

 

Intencje mszalne:  Poniedziałek  –  5  kwietnia  2021 r.

           Poniedziałek w oktawie Wielkanocy

 

  630 ·       + Genowefę, Stanisława, Krzysztofa, Jana i Halinę Detków

·       + Zofię i Stefana Kowalczyków

  830 ·       + Stanisława, Krzysztofa, Jana, Genowefę Detka, Stanisławę, Tadeusza i Eugeniusza Kosmala
1000 ·       O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Wspomożenia Wiernych na dalsze życie dla Katarzyny w dniu urodzin oraz dla Teresy i Józefa w rocznicę ślubu
1130 ·       O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Wspomożenia Wiernych dla Ofiarodawców na kwiaty do Bożego Grobu
1300 ·       Dziękczynna za 35 lat pożycia małżeńskiego, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej Wspomożenia Wiernych dla Grażyny i Marka Zapałów oraz ich najbliższych
1600 ·       + Bolesława, Mariannę, Bolesława i Wacława Grabków
1800 ·       + Wojciecha Lewickiego w 4 rocznicę śmierci

·       + Teresę Zapała, Arkadiusza Kurosia, Marię i Rafała Madej, Adama Zapałę, Ewelinę Frydrych i zmarłych z rodziny Madejów, Frydrychów i Zapałów

 

Intencje mszalne:  Wtorek  –  6  kwietnia  2021 r.

Wtorek w oktawie Wielkanocy

 

  700 ·       + Ludwika Jamrożka – od rodziny Świderskich i Stępniów

·       + Teresę i Karola Piwowarskich

  800 ·       O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Wspomożenia Wiernych dla Franka z okazji 3 rocznicy urodzin
1800 ·       + Stefana Ślusarczyka i zmarłych z rodziny Ślusarczyków i Tkaczów

·       + Krzysztofa Rębosza – od Jolanty Lewickiej z Krakowa – Nowej Huty

·       + Krystynę Lipską – od rodziny Nowaków i Corów

·       + Marka Grzywnę w 8 rocznicę śmierci

 

Intencje mszalne:  Środa  –  7  kwietnia  2021 r.

Środa w oktawie Wielkanocy

 

  700 ·       O Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Hani w 8 rocznicę urodzin

·       + Ludwika Jamrożka – od chrześnicy Barbary z rodziną

  800 ·       + Wiesława Latę – od siostry z mężem

·       + Krzysztofa Rębosza – od sąsiadów z bliku św. Weroniki 24 i 26

1800 ·       + Mariana Kulpińskiego – od żony z dziećmi

·       O szczęście wieczne dla Jana, Marianny, Romana, Jerzego i Ireny Gołuchowskich

·       + Jana w rocznicę śmierci, Marię, Annę, Jana, Wiesława z rodziny Dąbrowskich oraz Julię i Władysława Bednarz

·       + Helenę Wojda

 

Intencje mszalne:  Czwartek  –  8  kwietnia  2021 r.

Czwartek w oktawie Wielkanocy

 

  700 ·       O zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Wspomożenia Wiernych i potrzebne łaski dla Edmunda w 70 rocznicę urodzin

·       + Ludwika Jamrożka – od rodziny Krzosów

·       + Wandę Kalita w 1 miesiąc po śmierci – od dzieci z rodzinami

  800 ·       + Henryka Ratajczyka – od sąsiadów

·       + Zenobiusza Pietrzyka – od państwa Wronów z rodziną

1800 ·       O zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Wspomożenia Wiernych, dar wiary i potrzebne łaski dla Maksymiliana z okazji 16 rocznicy urodzin i dla Mai z okazji 11 rocznicy urodzin

·       + Stanisława  Wójcika w 31 rocznicę śmierci, Stefanię Wójcik w 7 rocznicę śmierci i zmarłych z rodziny Wójcików i Zarychtów

·       + Krzysztofa Rębosza – od Marioli Wrzesińskiej z Krakowa – Nowej Huty

·       + Genowefę, Jana i Józefa Bęben

 

Intencje mszalne:  Piątek  –  9  kwietnia  2021 r.

Piątek w oktawie Wielkanocy

 

  700 ·       + Ludwika Jamrożek – od Firmy Pogrzebowej „Kalia”

·       + Waldemara Kowalskiego – od uczestników pogrzebu

·       + Tadeusza Dziółko – od Stanisławy Dziółko z rodziną

  800 ·       + Barbarę Zaremberg, Marka i Macieja Grosickich
1800 ·       + Krzysztofa Rębosza – od sąsiadów z ulicy Weroniki 24 i 26

·       + Krystynę Lipską – od sąsiadów

·       + Mariannę Koza – od rodziny Wesołowskich i Płońskich

·       + Hannę Zacharską – od pracowników naszej parafii

 

Intencje mszalne:  Sobota  –  10  kwietnia  2021 r.

Sobota w oktawie Wielkanocy

 

  700 ·       + Grzegorza Sowę – od rodziny Jankowskich

·       + Mariana Kruka w 8 rocznicę śmierci

  800 ·       W intencji Wandy w 75 rocznicę chrztu świętego, o opiekę Matki Bożej Wspomożenia Wiernych i błogosławieństwo Boże na dalsze życie

·       + Cecylię Leszczyńską – od sąsiadki Wiesławy Maciejczyk z córką

1800 ·       + Krzysztofa Rębosza – od sąsiadów z ulicy św. Weroniki 24 i 26

·       + Stefanię Wesołowską w 100 rocznicę urodzin

·       + Kazimierza Rybkę w 2 rocznicę śmierci, Tadeusza i Marysię Kowalik oraz Andrzeja Kumora

 

Intencje mszalne:  Niedziela  –  11  kwietnia  2021 r.

      II Niedziela Wielkanocna czyli Miłosierdzia Bożego

 

  630 ·       + Sławomira Pomiankowskiego i dusze w czyśćcu cierpiące
  830 ·       Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Wspomożenia Wiernych dla dzieci i wnucząt
1000 ·       + Stefana Just w 23 rocznicę śmierci i Danielę Just
1130 ·       Dziękczynna z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Wspomożenia Wiernych dla Władysławy i Józefa Golmento w 50 rocznicę ślubu

·       + Grażynę, Władysławę, Jana Zynek, Helenę, Wandę, Bolesława, Jerzego i Romualda Stępak

1300 ·       Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Wspomożenia Wiernych dla Genowefy i Jerzego Jakubczyków w 50 rocznicę ślubu

·       + Daniela

1600 ·       Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Kaludii w 18 rocznicę urodzin i Marcina w 45 rocznicę urodzin oraz o życie wieczne dla + Heleny, Władysławy, Jana, Karoliny, Antoniego, Jadwigi i dusz w czyśćcu cierpiących
1800 ·       O opiekę Matki Bożej Wspomożenia Wiernych i Boże błogosławieństwo dla Marcina w dniu urodzin

 

Intencje mszalne:  Poniedziałek  – 12  kwietnia  2021 r.

 

  700 ·       + Ludwika Jamrożka – od Anny Krzos z rodziną

·       + Tadeusza Dziółko – od uczestników pogrzebu

  800 ·       + Mirosława Gałeckiego – od uczestników pogrzebu
1800 ·       + Mariannę Koza – od wnuczka Adasia i żony Olgi

·       + Alfreda Krzyżanowskiego – od Działkowców ROD „Kolejarz”

·       + Aleksandrę, Danielę, Dariusza, Alicję, Zdzisława i Halinę

·       + Henryka Ratajczyka – od sąsiadów

·       + Jana i Stanisławę Ptak i zmarłych z rodziny

 

Intencje mszalne:  Wtorek  –  13  kwietnia  2021 r.

 

  700 ·       + Grażynę Gębską – od uczestników pogrzebu

·       + Zenobiusza Pietrzyka – od uczestników pogrzebu

·       + Tadeusza Dziółko – od sąsiadów

  800 ·       + Zbigniewa Nowakowskiego – od pracowników M.A. Kielce
1800 ·       + Arkadiusza Jasa i zmarłych z rodziny

·       + Józefa Klimczaka

·       + Krystynę Lipską – od sąsiadów

·       + Hannę Zacharską – od pracowników tutejszej parafii

 

Intencje mszalne:  Środa  –  14  kwietnia  2021 r.

 

  700 ·       + Grażynę Gębską – od męża

·       + Zenobiusza Pietrzyka – od Zofii Szumilas z dziećmi

·       + Wandę Kalita – od nauczycieli Zespołu Szkół w Tęgoborzy

  800 ·       + Annę Nowak – od sąsiadów z ulicy Szczygla
1800 ·       + Krystynę Lipską – od kolegów i koleżanek z I Wydziału Sądu Okręgowego w Kielcach

·       + Mariannę Koza – od wnuczki Małgosi i Norberta

·       + Alfreda Krzyżanowskiego – od kolegów z pracy

·       + Bronisławę Małecką – od córki Anny z mężem

 

Intencje mszalne:  Czwartek  –  15  kwietnia  2021 r.

 

  700 ·       + Stanisława, Romana, Mateusza, Bolesława, Mariannę i Barbarę

·       + Zenobiusza Pietrzyka – od kolegów i koleżanek z wycieczki

·       + Wandę Kalita – od rodziny Kantorów z Kanady

  800 ·       + Grażynę Gębską – od dzieci
1800 ·       + Mariannę Koza – od Barbary i Krzysztofa Domagała

·       + Irenę Mochol – od sąsiadów

·       + Stanisława Wilczkowskiego

·       + Henryka Ratajczyka – od żony Marianny i córki Moniki z rodziną

 

Intencje mszalne:  Piątek  –  16  kwietnia  2021 r.

 

  700 ·       + Grażynę Gębską – od pracowników I Urzędu Skarbowego w Kielcach

·       + Tadeusza Dziółko – od sąsiadów

·       + Wandę Kalita – od rodziny Lachów z Irlandii

  800 ·       + Tadeusza Dziółko – od Jana Kopcia z rodziną
1800 ·       + Kazimierę Bajor w 3 rocznicę śmierci – od Rycerstwa Niepokalanej i Margaretek

·       + Krzysztofa Szymkiewicza – od rodziny Pękalskich, Bujaków i Dreznów z Szewc

·       + Anielę w 50 rocznicę śmierci, Wojciecha i Lucję

·       + Ludwika Jamrożka – od żony i dzieci z rodzinami

 

Intencje mszalne:  Sobota  –  17  kwietnia  2021 r.

 

  700 ·       + Antoniego w rocznicę śmierci, Janinę i zmarłych z rodziny

·       + Helenę Zapałą w 19 rocznicę śmierci i Stanisława

·       + Zbigniewa Kijankę – od uczestników pogrzebu

  800 ·       + Mateusza Krzepeckiego w 1 rocznicę śmierci – od mamy, babci, Sylwka i siostry Pauliny z rodziną
1800 ·       O obfitość łask Bożych, zdrowie i opiekę Matki Bożej Wspomożenia Wiernych dla Solenizanta ks. Roberta Wróblewskiego

·       + Władysława, Annę, Krystynę, Mariana, Henryka Kowalskich i zmarłych z rodziny Polaków

·       + Jana Tuz i Cecylię

 

Intencje mszalne:  Niedziela  –  18  kwietnia  2021 r.

III Niedziela Wielkanocna

 

  630 ·       + Tadeusz Handzel w 3 rocznicę śmierci
  830 ·       + Bronisławę, Stefana i Tomasza Kwiatkowskich

·       + Feliksa Wójcika w 4 rocznicę śmierci oraz zmarłych z rodziny Wójcików, Chrzęszczyków, Machockich i Osuchów

1000 ·       + Weronikę, Stanisława, Jerzego, Ryszarda i zmarłych z rodziny Kramarkiewiczów
1130 ·       + Dawida Nowaka w 17 rocznicę śmierci oraz Wandę, Marię i Agnieszkę Ordon

·       + Jana Skucińskiego – od córki Katarzyny z rodziną

1300 ·       O Boże błogosławieństwo dla dzieci przyjmujących chrzest, ich rodziców i chrzestnych
1600 ·       + Jerzego Żaka – od syna Mirosława z rodziną

·       + Janusza Mularczyka – od uczestników pogrzebu

1800 ·       + Mieczysława, Mariannę i Jana Karbownik oraz Zofię i Jana Ściwiarskich

 

Intencje mszalne:  Poniedziałek  – 19  kwietnia  2021 r.

 

  700 ·       + Mieczysława Śliwę w 11 rocznicę śmierci

·       + Wandę Kalita – od nauczycieli z Zespołu Szkół w Tęgoborzy

·       + Jerzego Bator – od wujenki z rodziną

  800 ·       + Waldemara Kowalskiego – od syna Marcina z rodziną
1800 ·       + Franciszka Łukaszczyka w 8 rocznicę śmierci, Józefa Łukaszczyka w 10 rocznicę i zmarłych z rodziny Łukaszczyków

·       + Mariannę Koza – od sąsiadów – rodziny Zychowicz

·       + Genowefę Handzel – od uczestników pogrzebu

·       + Henryka Ratajczyka – od syna Arka z Zoną i rodziną

 

Intencje mszalne:  Wtorek  –  20  kwietnia  2021 r.

 

  700 ·       + Grażynę Gębską – od pracowników PKO Drugiego Oddziału w Kielcach

·       + Mariannę Wach w 1 rocznicę śmierci

·       + Wandę Kalita – od Marii Lach z Dąbrowy

  800 ·       + Marię Kocińską w 8 rocznicę śmierci
1800 ·       O zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej Wspomożenia Wiernych i Św. Jana Bosko dla Zuzanny w 13 rocznicę urodzin

·       + Alfreda Krzyżanowskiego – od kolegów z pracy

·       + Genowefę Handzel – od najbliższej rodziny

·       + Ryszarda Dudkiewicza w 4 rocznicę śmierci

 

Intencje mszalne:  Środa  –  21  kwietnia  2021 r.

Wspomnienie, Św. Anzelma, biskupa i doktora Kościoła

 

  700 ·       + Wandę Kalita – od Renaty Koszyk z rodziną z Dąbrowy

·       + Zbigniewa Kijankę – od przyjaciół Pawła i Ani

  800 ·       + Janusza Mularczyka – od Terenowego Biura Radia Maryja przy naszej parafii

·       + Zdzisława Popę

1800 ·       + Teodorę, Zenona Karczewskich, Marię Żelazną, Jerzego Wesołowskiego, Bronisławę Kaczmarczyk oraz Mariana i Zofię Żołądek

·       + Genowefę Handzel – od rodziny Małkowskich

·       + Henryka Ratajczyka – od pracowników Zakładów Zbożowych

·       + Bronisławę Małecką – od Małgorzaty Jasińskiej z rodziną

 

Intencje mszalne:  Czwartek  –  22  kwietnia  2021 r.

 

  700 ·       O Ducha Świętego o Jego dary dla Jakuba Potrackiego

·       + Wandę Kalita – od Lucyny i Wiesława Maciuszków z Tęgoborzy

  800 ·       + Waldemara Kowalskiego – od żony Wiesławy
1800 ·       O zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Wspomożenia Wiernych dla Marka Goraja

·       + Kazimierza Jachimowskiego w 17 rocznicę śmierci, Barbarę, Grzegorza, Stanisławę, Ludwikę, Leokadię i Stanisława

·       + Henryka Ratajczyka – od sąsiadów

·       + Bronisławę Małecką – od rodziny Tadeusza i Stanisławy Gałka

·       + Hannę Zacharską – od Salezjanów Współpracowników

 

Intencje mszalne:  Piątek  –  23  kwietnia  2021 r.

Uroczystość Św. Wojciecha, biskupa i Męczennika, głównego Patrona Polski

 

  700 ·       + Wandę Kalita – od Zofii i Ryszarda Płachtów z Tęgoborzy

·       + Krystynę Wrona – od uczestników pogrzebu

  800 ·       + Jerzego Nowickiego – od kolegów i koleżanek z pracy

·       + Wojciecha Dychałę – imieninowa oraz Franciszka i Stanisławę Sadza

1800 ·       O obfitość łask Bożych, zdrowie i opiekę Matki Bożej Wspomożenia Wiernych dla Solenizanta ks. Wojciecha Krawczyka

·       O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Wspomożenia Wiernych dla Teresy i Józefa

·       + Janinę, Stefana, Jerzego, Stanisława i Krzysztofa Krupińskich

·       + Wojciecha Mikołajczyka

 

Intencje mszalne:  Sobota  –  24  kwietnia  2021 r.

Wspomnienie, Św. Fidelisa z Sigmaringen, kapłana i męczennika

 

  700 ·       + Zofię Grabowską w 3 rocznicę śmierci

·       + Bogumiłę i Wiesława Angielskich

·       + Jerzego Bator – od uczestników pogrzebu

  800 ·       + Krystynę i Józefa Zając

·       + Marka Radlicę w 1 rocznicę śmierci – od żony z dziećmi

1800 ·        W intencji próśb i podziękowań do NMP Wspomożenia Wiernych

·       + Mariana Dwojewskiego

·       + Juliannę Pasek w 3 rocznicę śmierci, Józefa, Stanisławę, Stanisława i Jerzego Pasek

 

Intencje mszalne:  Niedziela  –  25  kwietnia  2021 r.

IV Niedziela Wielkanocna

 

  630 ·       + Janinę i Stanisława Pańczyk
  830 ·       + Stanisława i Stanisławę Wrona w rocznicę śmierci
1000 ·       O zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Wspomożenia Wiernych dla Edyty w rocznicę urodzin – od męża i syna

·       + Lecha Lisowskiego w 23 rocznicę śmierci oraz Helenę, Jana i Stefana Mikołajczyk

1130 ·       Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Wspomożenia Wiernych dla Janiny i Józefa Długosz w 50 rocznicę ślubu

·       + Irenę Rachwał w 1 rocznicę śmierci i Adama Rachwał

1300 ·       + Janusza Skuzę, jego rodziców Lidię i Izydora oraz Marię, Eugeniusza i Janusza Kuczak

·       + Władysławę Kot – od klasy V A z Technikum Geologicznego z 1970 roku

1600 ·       + Mieczysława i Pawła Jaskulskich
1800 ·       Za zmarłych polecanych w rocznych wypominkach

 

Intencje mszalne:  Poniedziałek  – 26  kwietnia  2021 r.

 

  700 ·       + Rudolfa Glenca

·       + Wandę Kalita – od Bożeny i Ryszarda Dziedziców z Tęgoborzy

  800 ·       + Adama, Wiktorię Biniek, Magdalenę i Michała Brzyszkiewicz oraz Antoniego i Bronisławę Sikora
1800 ·       + Mariana, Rafała, Jana, Bogdana, Henryka i Stanisława

·       + Waldemara Lipskiego w 24 rocznicę śmierci, Krystynę Lipską i Macieja Wołowca

·       + Genowefę Handzel – od brata Henryka z rodziną

·       + Bronisławę Małecką – od Małgorzaty Jasińskiej z rodziną

·       + Annę Kosiba w 1 rocznicę śmierci – od rodziny

 

Intencje mszalne:  Wtorek  –  27  kwietnia  2021 r.

 

  700 ·       O zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Wspomożenia Wiernych i zdanie matury dla Weroniki

·       + Wandę Kalita – od pracowników Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Tęgoborzy

  800 ·       + Zbigniewa Kijankę – od rodziny Błońskich

·       + Marka Kusińskiego – imieninowa oraz Irenę i Józefa Rutkiewicz

1800 ·       + Tadeusza, Zofię, Józefa, Jana, Tadeusza i Ignacego

·       + Katarzynę, Antoniego i Stanisława

·       + Genowefę Handzel – od siostry Janiny z rodziną

·       + Bronisławę Małecka – od Józefy i Wacława Gałka z rodziną

 

Intencje mszalne:  Środa  –  28  kwietnia  2021 r.

Wspomnienie, Św. Piotra Chanela, kapłana i męczennika

 

  700 ·       + Wandę Kalita – od pracowników Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Tęgoborzy

·       + Wandę Kalita – od uczestników pogrzebu

·       + Mirosława Gałeckiego – od rodziny Zagórskich

  800 ·       + Halinę Tokarską w 3 rocznicę śmierci – od koleżanek z pracy
1800 ·       + Genowefę Handzel – od sąsiadów Toberów i Grabków

·       + Henryka Ratajczyka – od sąsiadów

·       + Bronisławę Małecką – od wnuczki Agnieszki Muscat z mężem Jeremim

·       + Michała Szałasa z 16 rocznicę śmierci i Kazimierza Ziomka w 13 rocznicę śmierci

 

Intencje mszalne:  Czwartek  –  29  kwietnia  2021 r.

Święto Św. Katarzyny Sieneńskiej, dziewicy i doktora Kościoła, Patronki Europy

 

  700 ·       O zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej Wspomożenia Wiernych dla syna Marcina i jego rodziny, z podziękowaniem za otrzymane łaski

·       + Zbigniewa Kędziorę –od rodziny Kędziorów i Sucheniów

·       + Janusza Mularczyka – od dyrekcji i pracowników Zespołu Szkół ZDZ w Kielcach

  800 ·       + Bronisławę Małecką – od uczestników pogrzebu
1800 ·       + Danutę Daszko w 7 rocznicę śmierci, Juliana Daszko i córkę Janinę Brzyszkiewicz

·       + Krystynę, Józefa, Rafała Jońców, Emilię Rowińską i zmarłych z rodziny

·       + Stanisława i Leokadię Rogula oraz Stanisława i Irenę Jakubowskich

·       + Stefana, Honoratę i Aurelię Wrona

 

Intencje mszalne:  Piątek  –  30  kwietnia  2021 r.

Wspomnienie, św. Piusa V, papieża

 

  700 ·       W intencji Weroniki Mularczyk z okazji urodzin, z prośbą o łaskę zdrowia, niezachwianą wiarę, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Najświętszej i Boże błogosławieństwo

·       O życie sakramentalne dla rodziny Mazanków i za dusze w czyśćcu  cierpiące

·       + Wandę Kalita – od Krystyny i Aleksandra z Tęgoborzy

  800 ·       + Zbigniewa Kijankę – od koleżanek Jadwigi i Haliny
1800 ·       Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Wspomożenia Wiernych dla Tomasza w 50 rocznicę urodzin – od żony z dziećmi i mamy

·       + Mariana Zapałę

·       + Henryka Ratajczyka – od sąsiadów