Jerycho Różańcowe – PROGRAM

Czym jest Jerycho różańcowe?

Nazwa „Jerycho Różańcowe” nawiązuje do wydarzenia opisanego w biblijnej Księdze Jozuego. Według Pisma Świętego, wprowadzający Izraelitów do Ziemi Obiecanej po okresie niewoli egipskiej następca Mojżesza, Jozue otrzymał od Boga nakaz, by wojsko przez siedem dni okrążało przy głośnych dźwiękach trąb kamienne mury Jerycha. Siódmego dnia od huku trąb potężne mury niedostępnego miasta popękały i runęły, a Jerycho zostało zdobyte.

Jerycho to nieprzerwane, rotacyjne czuwanie grup osób przed Najświętszym Sakramentem przez siedem dni, w tym codzienna Msza Święta, Różaniec, a o godz. 15.00 każdego dnia Koronka do Miłosierdzia Bożego. Odbywa się w tylu miejscach, w ilu uda się je zorganizować grupom pozostającym ze sobą w duchowej łączności. W miejscowościach, w których nie ma możliwości zorganizowania Jerycha przez pełne siedem dni – organizowanie czuwania przynajmniej przez jedną dobę.

W nieustające, całodobowe czuwanie różańcowe przed Najświętszym Sakramentem są ofiarowywane – za pośrednictwem Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny – w następujących intencjach:

Wynagrodzenia Panu Bogu za grzechy narodów Europy i świata.

O łaskę wiary dla narodów Europy i o powstrzymanie zła.

Wynagrodzenia za grzechy Polaków i o Polskę według Bożej woli.

O nawrócenie nieprzyjaciół Kościoła świętego i Polski.

O obudzenie ducha pokuty w Polakach za grzechy całego Narodu przeciw życiu.

O odkrycie daru Eucharystii w życiu i misji rodziny.

źródło: http://www.jerycho.org/Powitanie.html

Program czuwania

18.00 – Eucharystia
18.45 – Nabożeństwo czerwcowe oraz adoracja Najświętzego Sakramentu w Pierwszy Czwartek
20.00 – Różaniec – tajemnice radosne
21.00 – Apel Jasnogórski
22.00 – Droga Krzyżowa
23.00 – Godzina święta
24.00 – Różaniec tajemnice Bolesne
3.00 – Koronka do Miłosierdzia
…..
8.00 – Eucharystia
8.45 – Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa
10.00 – Różaniec – tajemnice światła
12.00 – Tajemnice chwalebne
15.00 – Koronka do Miłosierdzia
16.30 – Eucharystia
17.15  – Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa
18.00 – Eucharystia na zakończenie