Komentarz do Słowa Bożego na 31 Niedzielę

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH Ap 7, 2-4;9-14, 1J 3, 1-3, (Mt 5,1-12a) Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami: "Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedl...
Więcej

Komentarz do Słowa Bożego na 30 Niedzielę

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA Wj 22, 20-26; Ps 18; 1 Tes 1, 5c-10; Mt 22, 34-40 Gdy faryzeusze posłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, wystawiając Go na próbę, zapytał: "Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?" On mu odpowiedział: „Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem”. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: „Będziesz miłował swego bliźni...
Więcej

XXX Niedziela zwykła – 25 października 2020

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XXX Niedziela zwykła 25.10.2020 1) Obchodzimy dzisiaj Rocznicę Poświęcenia Własnego Kościoła. Dziękujemy Panu Bogu za fundatorów, budowniczych i wszystkich tych, którzy troszczyli się i troszczą o piękno naszej świątyni. 2) Dzisiaj na Mszy Świętej o godz. 11.30  dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 11 kl. III A, C i E,  przygotowujące się do Pierwszej Komunii Świętej będą przeżywać uroczystość poświęcenie różańców. 3) Zapraszamy dzisiaj na nabożeństwo różańcowe o...
Więcej

XXIX Niedziela zwykła 18 października 2020

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XXIX Niedziela zwykła 18.10.2020 1) Obchodzimy dzisiaj Światowy Dzień Misyjny, który rozpoczyna Tydzień Misyjny. Naszą modlitwą ogarniamy także Służbę Zdrowia, której patronuje św. Łukasz Ewangelista. 2) Dzisiaj na Mszy Świętej o godz. 11.30  dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 11 kl.  III B i D oraz ze Szkoły Podstawowej im. J. Verne’ z kl. III B,  przygotowujące się do Pierwszej Komunii Świętej będą przeżywać uroczystość poświęcenie różańców. A w niedziele 25 paź...
Więcej

Komentarz do Słowa Bożego na 29 Niedzielę

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA Iz 45, 1.4-6; Ps 96; 1 Tes 1, 1-5b; Mt 22, 15-21 Faryzeusze odeszli i naradzali się, jak by podchwycić Jezusa w mowie. Posłali więc do Niego swych uczniów razem ze zwolennikami Heroda, aby mu powiedzieli: "Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej w prawdzie nauczasz. Na nikim Ci też nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką. Powiedz nam więc, jak Ci się zdaje? Czy wolno płacić podatek cezarowi, czy nie?" Jezus przejrzał ich przewrotność i rzek...
Więcej

XXVIII Niedziela zwykła – 11 października 2020

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XXVIII Niedziela zwykła 11.10.2020 1) Obchodzimy dzisiaj XX Dzień Papieski, którego hasłem są słowa z herbu św. Jana Pawła II „TOTUS TUUS”. 2) Gościmy dzisiaj w naszej wspólnocie ojca Dawida, Misjonarza Oblata Maryi Niepokalanej ze Świętego Krzyża, który będzie głosił Słowo Boże. Ojciec Dawid podzieli się z nami świadectwem misyjnej posługi Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w krajach misyjnych. Po każdej Mszy Świętej, przed kościołem, będzie  rozprowadzał K...
Więcej

Komentarz do Słowa Bożego na 28 Niedzielę

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA Iz 55, 1-3a; Ps 145; Rz 8, 35.37-39; Mt 14, 13-21 Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: "Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: „Powiedzcie zaproszonym: Oto przygotowałem moją ucztę; woły i tuczne zwierzęta ubite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę!” ...
Więcej

POŚWIĘCENIE RÓŻAŃCÓW DZIECI Z KLASY TRZECIEJ

W związku z obostrzeniami wynikającymi z pandemii, poświęcenie różańców dobędzie się w następującej kolejności: Niedziela 11 października 2020 g. 11.30 dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 5 kl. A i B Niedziela 18 października 2020 g. 11.30 dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 11 kl. B, D i Szkoła Podstawowa im. J.Verne’ kl. III B Niedziela 25 października 2020 g. 11.30 dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 11 kl. A, C i E    
Więcej

XXVII Niedziela zwykła – 4 października 2020

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XXVII Niedziela zwykła 04.10.2020 1) Zapraszamy dzisiaj na Procesję różańcową o godz. 17.00. 2) W Liturgii Kościoła będziemy obchodzić: w poniedziałek wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy;  w środę wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej. Wspólnota Żywego Różańca przeżywać będzie dzień odpustu; w piątek wspomnienie bł. Wincentego Kadłubka, biskupa. 3) W przyszłą niedziele gościć będziemy w naszej wspólnocie ojca Dawida, Misjonarza Oblata Mar...
Więcej

Intencje mszalne – listopad 2020

Intencje mszalne:  Niedziela  –  1  listopada  2020 r. Uroczystość  Wszystkich  Świętych     630 ·       + Mariana Ślusarczyka, Danutę Majcher, Ireneusza Słoniewskiego oraz zmarłych z rodziny Ślusarczyków, Łaszczów, Jurków i Słoniewskich   830 ·       + Piotra Krzysztofika w 11 rocznicę śmierci oraz Stanisława, Jana, Mariannę, Jana, Józefę, Irenę, Kazimierza i  Krystynę 1000 ·       + Jerzego i zmarłych z rodziny Serków i Sobczyków 1130 ·       + Jerzego Gołuchows...
Więcej