Komentarz do Słowa Bożego 3 Niedziela Zwykła

III NIEDZIELA ZWYKŁA Jon 3, 1-5.10; 1 Kor 7, 29-31;  Mk 1, 14-20 Gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich: „Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi”. I natychmiast zostawili siec...
Więcej

Nawiedzenie Niepokalanej Nowenna św. Jana Bosko

Od piątku 22 stycznia rozpoczynamy Nowennę, która da nam okazję do duchowego przygotowania się na Uroczystość św. Jana Bosko 31 stycznia. Na ten czas nasz kościół stanie się kolejną stacją Peregrynacji Figury Niepokalanej z Sanktuarium na Krzeptówkach. Św. Jan Bosko żył w bardzo trudnych dla Kościoła czasach, kiedy różne jego instytucje, a w sposób szczególny osoba Papieża, były celem licznych ataków. W roku 1862 miał sen, który przekonał go, że wierni znajdą siłę do przetrwania trudnych czas...
Więcej

Komentarz do Słowa Bożego 2 Niedziela Zwykła

II NIEDZIELA ZWYKŁA 1 Sm 3, 3b-10.19; 1 Kor 6, 13c-15a.17-20;  J 1, 35-42 Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: „Oto Baranek Boży”. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: „Czego szukacie?” Oni powiedzieli do Niego: „Rabbi, to znaczy: Nauczycielu, gdzie mieszkasz?” Odpowiedział im: „Chodźcie, a zobaczycie”. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego...
Więcej

Komentarz do Słowa Bożego Niedziela Chrztu Pańskiego

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO Iz 42, 1-4.6-7; Ps 29; Dz 10, 34-38; Mk 1, 6b-11 Jan Chrzciciel tak głosił: "idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby schyliwszy się, rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym". W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na Niego. A z nieba odezw...
Więcej

Komentarz do Słowa Bożego 2 Niedziela BN

II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM Syr 24, 1-2.8-12; Ps 147; Ef 1, 3-6.15-18; J 1, 1-18 Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany przez Boga - Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by ...
Więcej

Orędzie Ojca Świętego Franciszka

Ojciec święty Paweł VI, z inicjatywy wielkiego orędownika sprawiedliwości społecznej Raoul’a Follereau ustanowił dzień 1 stycznia jako Światowy Dzień Pokoju. Z tej okazji Sternicy Łodzi Piotrowej kierują do wszystkich ludzi dobrej woli swoje orędzie. W tym roku Papież Franciszek wzywa nas do urzeczywistniania w naszym życiu „kultury troskliwości”. Troska o siebie wpisana jest w ewangeliczną tożsamość uczniów Chrystusa, a jej ikoną jest Miłosierny Samarytanin, który w chwili potrzeby stał się bli...
Więcej

Komentarz do Słowa Bożego

UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI – NOWY ROK Lb 6, 22-27; Ps 67, 2-3.5.8; Ga 4, 4-7; Łk 2, 16-21 Pasterze pospiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, ...
Więcej

Komentarz do Słowa Bożego Niedziela Świętej Rodziny

NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY JEZUSA, MARYI I JÓZEFA Syr 3, 2-6.12-14; Ps 128; Kol 3, 12-21; Łk 2, 22-40 Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, Rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby przedstawić Go Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: "Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu". Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego. A żył w Jeruzalem człowiek imieniem Symeon. By...
Więcej

NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY

SŁOWO BISKUPA KIELECKIEGO NA NIEDZIELĘ ŚWIĘTEJ RODZINY JEZUSA, MARYI I JÓZEFA 27 grudnia 2020 r.  Drodzy diecezjanie!  Rodziny naszej Ojczyzny, a w niej rodziny diecezji kieleckiej, stanowią piękny i godny najwyższego szacunku świat osób, gdzie wokół ojca i matki gromadzą się dzieci, owoc ich małżeńskiej miłości, która realizuje się przez macierzyństwo i ojcostwo, aby trwać w rodzicielstwie, które jest odpowiedzialnym zadaniem obojga rodziców. Taka wspólnota została zamierzona i chciana pr...
Więcej

Komentarz do Słowa Bożego Boże Narodzenie

UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO (Msza św. w ciągu dnia) Iz 52, 7-10; Ps 98; Hbr 1, 1-6; J 1, 1-18 Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o Świ...
Więcej