Komentarz do Słowa Bożego na 30 Niedzielę

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA Wj 22, 20-26; Ps 18; 1 Tes 1, 5c-10; Mt 22, 34-40 Gdy faryzeusze posłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, wystawiając Go na próbę, zapytał: "Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?" On mu odpowiedział: „Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem”. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: „Będziesz miłował swego bliźni...
Więcej

Komentarz do Słowa Bożego na 29 Niedzielę

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA Iz 45, 1.4-6; Ps 96; 1 Tes 1, 1-5b; Mt 22, 15-21 Faryzeusze odeszli i naradzali się, jak by podchwycić Jezusa w mowie. Posłali więc do Niego swych uczniów razem ze zwolennikami Heroda, aby mu powiedzieli: "Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej w prawdzie nauczasz. Na nikim Ci też nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką. Powiedz nam więc, jak Ci się zdaje? Czy wolno płacić podatek cezarowi, czy nie?" Jezus przejrzał ich przewrotność i rzek...
Więcej

Komentarz do Słowa Bożego na 28 Niedzielę

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA Iz 55, 1-3a; Ps 145; Rz 8, 35.37-39; Mt 14, 13-21 Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: "Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: „Powiedzcie zaproszonym: Oto przygotowałem moją ucztę; woły i tuczne zwierzęta ubite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę!” ...
Więcej

POŚWIĘCENIE RÓŻAŃCÓW DZIECI Z KLASY TRZECIEJ

W związku z obostrzeniami wynikającymi z pandemii, poświęcenie różańców dobędzie się w następującej kolejności: Niedziela 11 października 2020 g. 11.30 dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 5 kl. A i B Niedziela 18 października 2020 g. 11.30 dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 11 kl. B, D i Szkoła Podstawowa im. J.Verne’ kl. III B Niedziela 25 października 2020 g. 11.30 dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 11 kl. A, C i E  
Więcej

Komentarz do Słowa Bożego na 26 Niedzielę

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA Ez 18, 25-28; Ps 25; Flp 2, 1-11; Mt 21, 28-32 Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: "Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: „Dziecko, idź i pracuj dzisiaj w winnicy”. Ten odpowiedział: „Idę, panie!”, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: „Nie chcę”. Później jednak opamiętał się i poszedł. Który z tych dwóch spełnił wolę ojca?" Mówią Mu: "Ten drugi". Wtedy Jezus rzekł do ...
Więcej

Komentarz do Słowa Bożego na 25 Niedzielę

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA Iz 55, 6-9; Ps 145; Flp 1, 20-24.27a; Mt 20, 1-16a Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść: "Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych, stojących na rynku bezczynnie, i rzekł do nich: „Idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam”. Oni poszli...
Więcej

Komentarz do Słowa Bożego na 24 Niedzielę

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA Syr 27, 30-28, 7; Ps 103; Rz 14, 7-9; Mt 18, 21-35 Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: "Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż siedem razy?" Jezus mu odrzekł: "Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien dziesięć tysięcy talentów. Ponie...
Więcej

5 rocznica “Margaretek”

Apostolat modlitwy za kapłanów "Margaretka" W tym roku mija 5 lat od kiedy w naszej Parafii rozpoczął działalność Apostolat modlitwy za kapłanów „Margaretka”. Cele Apostolatu to: modlitwa za wybranego kapłana troska o jedność kapłanów ze swoim biskupem i między sobą współpraca między kapłanami i świeckimi wspieranie powołań do kapłaństwa i życia zakonnego. Grupa „Margaretek” naszej Parafii, złożona z kobiet i mężczyzn, liczy 87 osób i swoją modlitewną „opieką” obejmuje ponad ...
Więcej

Komentarz do Słowa Bożego na 23 Niedzielę

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA Ez 33, 7-9; Ps 95; Rz 13, 8-10; Mt 18, 15-20 Jezus powiedział do swoich uczniów: "Gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi. A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik. Zaprawdę, powiadam wam: Wszy...
Więcej

Komentarz do Słowa Bożego na 22 niedzielę

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA Jr 20, 7-9; Ps 63; Rz 12, 1-2; Mt 16, 21-27  Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi udać się do Jerozolimy i wiele wycierpieć od starszych i arcykapłanów oraz uczonych w Piśmie; że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął Go na bok i począł robić Mu wyrzuty: "Panie, niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie". Lecz On odwrócił się i rzekł do Piotra: "Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo nie myślisz po Bożemu...
Więcej