Komentarz do Słowa Bożego 25 Niedziela

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA Mdr 2, 12.17-20; Ps 54; Jk 3, 16-4,3; Mk 9, 30-37 Jezus i Jego uczniowie przemierzali Galileę, On jednak nie chciał, żeby ktoś o tym wiedział. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: "Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity, po trzech dniach zmartwychwstanie". Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się Go pytać. Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był już w domu, zapytał ich: "O czym to rozprawialiście w drodze?" Lecz oni milczeli, w d...
Więcej

Drugi rok przygotowania do bierzmowania

Za nami pierwszy rok przygotowania do bierzmowania, teraz następuje już bezpośredni czas przed bierzmowaniem. Dziękuję za waszą obecność na spotkaniach i wysyłane prace. Jeśli ktoś miał zaległości w pracach to może ten rok zaliczyć jeszcze do końca września. W linku materiały do nauki. Na zdających będę czekał w czwartki i piątki od 15.00 do 17.00 w kancelarii parafialnej. https://drive.google.com/drive/folders/1YPAPmJJPVi6Lm3FJzIpaswtAhgGLO110?usp=sharing Wszystkie informacje dostępne są ...
Więcej

Komentarz do Słowa Bożego 24 Niedziela

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA Iz 50, 5-9a; Ps 116a; Jk 2, 14-18;  Mk 8, 27-35 Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów: "Za kogo uważają Mnie ludzie?" Oni Mu odpowiedzieli: "Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków". On ich zapytał: "A wy za kogo Mnie uważacie?" Odpowiedział Mu Piotr: "Ty jesteś Mesjasz". Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o Nim nie mówili. I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy wiele musi wyci...
Więcej

Komentarz do Słowa Bożego 23 Niedziela

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA Iz 35, 4-7a; Ps 146; Jk 2, 1-15;  Mk 7, 31-37 Jezus opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad Jezioro Galilejskie, przemierzając posiadłości Dekapolu. Przyprowadzili Mu głuchoniemego i prosili Go, żeby położył na niego rękę. On wziął go na bok, z dala od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka; a spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego: "Effatha", to znaczy: Otwórz się. Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy języka się rozwiązały i m...
Więcej

Komentarz do Słowa Bożego 22 Niedziela

XXII Niedziela Zwykła Pwt 4, 1-2.6-8; Ps 15; Jk 1, 17-18.21b-22.27;  Mk 7, 1-8.14-15.21-23 U Jezusa zebrali się faryzeusze i kilku uczonych w Piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy. I zauważyli, że niektórzy z Jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nieobmytymi rękami. Faryzeusze bowiem, i w ogóle Żydzi, trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, jeśli sobie rąk nie obmyją, rozluźniając pięść. I gdy wrócą z rynku, nie jedzą, dopóki się nie obmyją. Jest jeszcze wiele innych zwy...
Więcej

Komentarz do Słowa Bożego 21 Niedziela

Joz 24, 1-2a.15-17.18b; Ps 34; Ef 5, 21-32;  J 6, 54.60-69 W synagodze w Kafarnaum Jezus powiedział: "Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem". A wielu spośród Jego uczniów, którzy to usłyszeli, mówiło: "Trudna jest ta mowa. Któż jej może słuchać?" Jezus jednak, świadom tego, że uczniowie Jego na to szemrali, rzekł do nich: "To was gorszy? A gdy ujrzycie Syna Człowieczego wstępującego tam, gdzie był przedtem? To Duch daje życie; ciało na nic się nie zda. Sł...
Więcej

Komentarz do Słowa Bożego 19 Niedziela

1 Krl 19, 4-8; Ps 34; Ef 4, 30-5, 2;  J 6, 41-51 Żydzi szemrali przeciwko Jezusowi, dlatego że powiedział: "Ja jestem chlebem, który z nieba zstąpił". I mówili: "Czyż to nie jest Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę my znamy? Jakżeż może On teraz mówić: Z nieba zstąpiłem". Jezus rzekł im w odpowiedzi: "Nie szemrajcie między sobą! Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał; Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Napisane jest u Proroków: „Oni wszysc...
Więcej

Komentarz do Słowa Bożego 18 Niedziela

Wj 16, 2-4.12-16; Ef 4, 17.20-24; J 6,24-35 Kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że na brzegu jeziora nie ma Jezusa ani Jego uczniów, wsiedli do łodzi, dotarli do Kafarnaum i tam szukali Jezusa. Gdy zaś odnaleźli Go na przeciwległym brzegu, rzekli do Niego: "Rabbi, kiedy tu przybyłeś?" W odpowiedzi rzekł im Jezus: "Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Szukacie Mnie nie dlatego, że widzieliście znaki, ale dlatego, że jedliście chleb do syta. Zabiegajcie nie o ten pokarm, który niszczeje, ale o ten, ...
Więcej

Spływ Kajakowy

Zapraszamy na Spływ Kajakowy  rzeką Nidą Spływ całą długością rzeki Nida od Tokarni do Nowego Korczyna podzielony jest na dwa trzydniowe etapy. Etap I Tokarnia - Mokrsko Mokrsko - Sobowice Sobowice - Pińczów Etap II Pińczów - Chroberz Chroberz - Wiślica Wiślica – N. Korczyn Można wziąć udział w dwóch etapach. Każdego dnia przewidziany jest odcinek ok.18 km – 5-6 h pływania. Noclegi przewidziane są na polach przy rzece do dyspozycji tylko toalety typu „sławojka”. Wyjątek noc...
Więcej

Komentarz do Słowa Bożego 17 Niedziela

2 Krl 4, 42-44; Ps 145; Ef 4, 1-6; J 6, 1-15 Jezus udał się na drugi brzeg Jeziora Galilejskiego, czyli Tyberiadzkiego. Szedł za Nim wielki tłum, bo oglądano znaki, jakie czynił dla tych, którzy chorowali. Jezus wszedł na wzgórze i usiadł tam ze swoimi uczniami. A zbliżało się święto żydowskie, Pascha. Kiedy więc Jezus podniósł oczy i ujrzał, że liczne tłumy schodzą się do Niego, rzekł do Filipa: "Gdzie kupimy chleba, aby oni się najedli?" A mówił to, wystawiając go na próbę. Wiedział bow...
Więcej