PORADNIA RODZINNA

Parafialna Poradnia Rodzinna zaprasza:

NARZECZONYCH

Przygotowujących się do małżeństwa i do życia w rodzinie.

Narzeczeni winni zgłosić się do Parafialnej Poradni Rodzinnej przynajmniej na trzy miesiące przed ślubem. Cykl spotkań obejmuje jedną konferencję ogólną oraz trzy indywidualne spotkania prowadzone z każdą parą narzeczonych. Spotkania przeprowadzane są w odpowiednich odstępach czasu.

Tematyka spotkań dotyczy miłości małżeńskiej, odpowiedzianego rodzicielstwa oraz metod naturalnego planowania rodziny i ich znaczenia w budowaniu trwałych więzi małżeńskich i rodzinnych.

Spotkania odbywają się we środy o godzinie 17.30 w rozmównicy na plebanii.

MAŁŻONKÓW

Parafialna poradnia Rodzinna służy pomocą w rozwiązywaniu różnorakich problemów pojawiających się w życiu małżeńskim i rodzinnym. Pomaga w podejmowaniu odpowiedzialnego rodzicielstwa w zgodzie z zasadami naturalnego planowania rodziny.

Spotkania odbywają się we środy o godzinie 19.00 w rozmównicy na plebanii.